Aannemersfederatie: spoed met Wet Aanpak Schijnconstructies

Artikel delen

Aannemersfederatie Nederland dringt er bij de Tweede Kamer op aan het wetsvoorstel Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) van minister Asscher, met de daarin geregelde aansprakelijkheid voor alle schakels in de bouwketen, met voorrang te behandelen. In februari werd de bouwsector opnieuw geconfronteerd met een bouwproject in Friesland, waar bleek dat het goedkoper is via een uitzendconstructie buitenlandse werknemers van 1.000 km ver in te huren, dan Nederlandse werknemers in te zetten.

Aan de oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt en tussen bedrijven onderling moet volgens de Aannemersfederatie een halt worden toegeroepen, zodat bonafide ondernemers en hun werknemers niet gehinderd worden door constructies die een normaal functioneren van de bedrijfstak frustreren. Constructies zoals in Friesland opgezet, moeten worden uitgebannen. Met een nog steeds oplopende werkloosheid in Nederland en een leegloop van de CAO – die in februari onder de 100.000 werknemers dook, waar er in 2009 nog 170.000 werknemers onder vielen – stoten dit soort constructies het werk uit de mond van de mkb-aannemers.  
De Wet Aanpak Schijnconstructies en de invoering van een ID-pas, waarmee transparantie op de bouwplaats word gegarandeerd, moeten volgens de federatie nu echt met voortvarendheid worden doorgevoerd om te voorkomen dat de bouwsector nog verder te gronde wordt gericht. MKB-aannemers verenigd in de Aannemersfederatie zijn het bovendien zat te worden vereenzelvigd met misbruik, schijnconstructies, wantoestanden en wat al niet meer. Zij willen werken met goed opgeleide vakmensen, en leveren kwaliteit en vakwerk.
Het is nu zaak dat wordt doorgepakt met de WAS, waarmee schijnconstructies en uitbuiting van werknemers een halt worden toegeroepen en malafide bedrijven en opdrachtgevers worden aangepakt. Met name ook dit laatste, daar het veelal de opdrachtgever is die door te lage aanneemsommen het meest van het toepassen van schijn- en ontwijkconstructies heeft geprofiteerd. Als gevolg daarvan zijn onnodige faillissementen, werkloosheidsuitkeringen door noodgedwongen ontslag en gemiste belastingopbrengsten op de gemeenschap afgewenteld.
Een andere stap om de sector verder te verschonen van schijn- en andere bijzondere constructies op de bouwplaats en de transparantie te vergroten, is de versnelde introductie van een ID-pas. De Aannemersfederatie weet dat de minister van SZW en de Belastingdienst de brede inzet van dit registratiesysteem bestuderen, een initiatief van de AFNL, waaraan nu breed in de bouwsector wordt gewerkt. AFNL hoopt dat deze pas dit jaar breed in de sector kan worden uitgezet.