Mechanische rei of robot nu definitief verplicht

Artikel delen


In 2014 heeft de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) met het Ministerie van SZW (waar de Inspectie SZW – voorheen Arbeidsinspectie – onder valt) definitieve afspraken gemaakt over het leggen van zandcementdekvloeren met een mechanische rei of robot. Sinds 1 januari 2015 zijn de gemaakte afspraken van kracht. Wat betekent dit voor de vloerenbedrijven?
 
Foto’s: Vloerenbedrijf Ber-Nie BV
 
Het werk van vloerenleggers wordt lichamelijk minder belastend. Vanaf 1 januari 2015 mogen zandcementdekvloeren in principe alleen nog met hulpmiddelen worden gemaakt, tenzij het technisch niet mogelijk is een mechanische rei of vloerenrobot te gebruiken. De Inspectie SZW zal streng gaan handhaven op het gebruik van de mechanische rei of robot. Bij het constateren van overtredingen zal er onmiddellijk een boete worden gegeven. Dwingend advies van NOA is daarom: maak gebruik van de mechanische rei of robot en voorkom dat u onnodig hoge boetes krijgt!
 
Afspraken inzake zandcementdekvloeren
 
Uitgangspunten
Het leggen van zandcementdekvloeren blijft mogelijk als men zich houdt aan de volgende regels:

 • Taakroulatie (als de ploeg uit meer dan één persoon bestaat).
 • Gebruik van een mechanische rei.

 
Afspraken

 • Volautomatisch mengen. Bij gebruik van een silo of vrachtwagen met meng- en pompinstallatie, in combinatie met een mechanische rei, is er geen beperking aan het aantal vierkante meters dat per persoon en per locatie gelegd mag worden.
 • Semi-machinaal mengen. Bij gebruik van een vulbak met pomp in combinatie met een mechanische rei mag maximaal 80 m2 per persoon per dag aan vloeren worden gemaakt. Er is geen beperking aan het aantal meters dat gelegd mag worden per locatie. Alleen cement mag handmatig worden toegevoegd aan de vulbak. De werknemer dient hierbij alle persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken.
 • Handmatig vullen vloerenpomp. Bij gebruik van alleen een pomp voor het transport van het materiaal naar de plaats waar de vloer wordt gelegd, in combinatie met een mechanische rei, mag maximaal 50 m2 per persoon per dag aan vloeren worden gemaakt. Er is geen beperking aan het aantal meters dat gelegd mag worden per locatie. Er is een maximum van 10 liter water per emmer wanneer water handmatig wordt toegevoegd.
 • Handmatig mengen zand en cement. Bij geheel handmatige aanvoer en verwerking van materiaal mag maximaal 20 m2 per persoon per dag aan vloeren worden gemaakt, met een maximum van 40 m2 per locatie. Er is een maximum van 10 liter water per emmer wanneer water handmatig wordt toegevoegd.
 • Spreiden specie. De grondstof dient als eerste verspreid te worden over de vloer. De driepoot (met daarin de slang) dient zo vaak verzet te worden dat de grondstof maximaal 2 meter handmatig rondom de driepoot wordt verspreid.
 • Handmatig afreien. De rei voor handmatig gebruik (zie hierna, wanneer dit is toegestaan) dient van aluminium of lichter materiaal te zijn. De lengte van de rei moet zijn afgestemd op de ruimte waarin wordt gewerkt. Gangbaar is een rei van 2,5 meter.
 • Vlinderen. Het afwerken van de vloer dient te gebeuren met een vlindermachine.

 
In het geval het technisch niet mogelijk is een mechanische rei te gebruiken (bijvoorbeeld bij afschot) gelden de volgende regels:

 • Volautomatisch mengen. Bij gebruik van een silo of vrachtwagen met meng- en pompinstallatie mag maximaal 60 m2 per persoon per dag handmatig een vloer worden gemaakt. Er is geen beperking aan het aantal meters dat gelegd mag worden per locatie.
 • Semi-machinaal mengen. Bij gebruik van een vulbak met pomp mag maximaal 50 m2 per persoon per dag handmatig een vloer worden gemaakt. Er is geen beperking aan het aantal meters dat gelegd mag worden per locatie.
 • Handmatig vullen vloerenpomp. Bij gebruik van alleen een pomp voor het transport van het materiaal naar de plaats waar de vloer wordt gelegd mag maximaal 40 m2 per persoon per dag handmatig een vloer worden gemaakt. Er is geen beperking aan het aantal meters dat gelegd mag worden per locatie.

 
Voorgaande afspraak dient opgenomen te worden in de bedrijfs RI&E van ieder bedrijf dat zandcementdekvloeren legt. Tevens zal deze afspraak worden opgenomen in de Arbocatalogus.

Meer weten? Ga naar www.tbafbouw.nl, www.noa.nl of www.arbouw.nl.
 

Vloeibare zandcement

Weber Beamix introduceert een cementgebonden gietdekvloer: weber.floor Vloeibare ZandCement® (VZC®). Dit product combineert de voordelen van de eenvoud van zandcement met de hoogwaardige eigenschappen van cementgebonden gietdekvloeren.
 
Een cementgebonden gietdekvloer is in de eerste plaats natuurlijk zeer arbeidsvriendelijk. Maar daarnaast blijkt in de praktijk dat de kwaliteit van een gesmeerd vloerveld vaak afneemt, naarmate het vloerveld of de tijdsdruk groter wordt. Het is en blijft immers intensief handwerk, waarbij de mate van aandacht, inspanning en de gebruikte mortelkwaliteit uiteindelijk de kwaliteit van het eindresultaat bepaalt. De nieuwe weber.floor VZC® kent dit probleem niet en zorgt vanwege de zelfverdichtende  eigenschappen altijd en overal voor een gegarandeerde kwaliteit. Door het vloeibare ‘easy leveling’ karakter wordt ook een hogere bouwsnelheid bereikt en een tijdsbesparing van circa 30%. Door een 45% lagere CO? footprint ten opzichte van traditioneel zandcement is de weber.floor Vloeibare ZandCement® ook nog eens milieuverantwoord. 
Dit cementgebonden product is ongevoelig  voor vocht en daarmee bij uitstek geschikt voor natte ruimten, zoals badkamer, (bij-) keuken en WC. Laagdikten van 3 tot 10 cm zijn mogelijk, bij een sterkteklasse C16-F4. VZC® is voor kleine oppervlakten verkrijgbaar in lucht- en waterdichte plastic zakken van 20 kg. Het is eenvoudig te verwerken met een spindel en kuip, betonmixer of een mengpomp. Voor grotere oppervlakten staan de pomptruck of silosystemen ter beschikking. En eenmaal uitgegoten op de vloer is het vloeibare zandcement eenvoudig met een drijfrei af te werken. De sterkte is constant en wordt automatisch verkregen, vanwege het zelfverdichtende karakter van het vloeibare zandcement. Geen wonder dat het ministerie van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) de gietdekvloer als referentie heeft genomen voor de productie van dekvloeren.
 
Saint Gobain Weber Beamix BV, www.weber-beamix.nl