Premiekorting zzp’er die werknemer in dienst neemt is concurrentievervalsend

Artikel delen

‘D66 lijkt in haar verkiezingsroes de economische werkelijkheid uit het oog te verliezen’, aldus de Aannemersfederatie Nederland. ‘Een premiekorting voor zzp’ers die werknemers in dienst nemen, is het slechtst denkbare signaal richting kleine- en middelgrote bedrijven. Het mkb doet in deze tijd de grootst mogelijke moeite om hun werknemers te behouden. Wie zit er op deze tweedeling op de arbeidsmarkt te wachten?’, vraagt de Aannemersfederatie zich af.
 
Niet het mkb, dat zich hierdoor  geschoffeerd voelt en wellicht op ideeën wordt gebracht die leiden tot verdere uitkleding van het vaste werknemersbestand. Zeker met het oog op de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid medio 2015, die bedrijven zeer huiverig maakt nieuwe mensen in dienst te nemen, is het voorstel van D66 niet anders te betitelen dan als luchtfietserij en bovenal concurrentievervalsend. Daar zitten zeker de mkb-ondernemers in de bouw niet op te wachten.
Aannemersfederatie Nederland beschouwt dit voorstel als een wat ongelukkig projectiel, dat zo snel mogelijk moet worden afgeschoten. Te meer, omdat D66 niet weet aan te geven wat ze nou precies onder zzp’ers verstaat. Nog altijd is er geen eenduidige definitie, en ook D66 doet geen moeite daar verandering in te brengen. Met Minister Asscher is de Aannemersfederatie van mening dat eerst de bokken van de schapen moeten worden gescheiden door middel van de Wet Aanpak Schijnconstructies en daarnaast met een nieuwe definitie van de zzp’er op basis van onder meer het kabinetsonderzoek naar zzp’ers. Dan weten we beter waar we over praten.