Veiligheidsinformatieblad betonspecie geactualiseerd

Artikel delen


De Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland (VOBN) heeft het veiligheidsinformatieblad van betonspecie geactualiseerd. Het nieuwe blad biedt gestructureerde informatie over de risico’s van betonspecie en aanbevelingen voor het veilig gebruik van betonspecie op het werk of tijdens de verwerking ervan op de bouwplaats.
 
Wie als producent, importeur of verdeler een gevaarlijke stof of preparaat in de handel brengt moet aan de professionele gebruiker een veiligheidsinformatieblad verstrekken. Betonspecie is een overgangsfase naar beton en is door het aanwezige cement alkalisch (PH 11 – 13,5). Bij het werken met betonspecie zijn daarom voorzorgsmaatregelen vereist en het is de bedoeling dat de gebruiker dit weet. Een voorbeeld is het dragen van een veiligheidsbril bij het storten van beton. Bij direct contact kan betonspecie oogletsel veroorzaken.
Het nieuwe veiligheidsinformatieblad is gestructureerd volgens de zestien rubrieken die genoemd zijn in artikel 31 en bijlage II van de Europese REACH-verordening. De VOBN-bedrijven stellen het veiligheidsinformatieblad ter beschikking op hun website en zetten een samenvatting van dit blad op de afleverbonnen. Een papieren versie wordt tenminste één keer per jaar aan de afnemers toegestuurd.
Ron Peters, directeur VOBN: ‘Leden van VOBN hebben actief bijgedragen aan de ontwikkeling van dit nieuwe veiligheidsinformatieblad. Met enige regelmaat constateren wij dat er onvoldoende wordt nagedacht over het veilig werken met betonspecie en het veilig verwerken ervan. Als onderdeel van het keurmerk Beton Bewust adviseren kwaliteitsbedrijven voorafgaande aan een levering de afnemer op het voorbereiden van het betonstorten, het (na)behandelen van beton evenals het veilig werken. Het nieuwe veiligheids-informatieblad en de afbeelding op de bonnen dragen hieraan bij.’
 
U kunt het veiligheids-informatieblad downloaden via www.vobn.nl.