AFN: Goed dat politiek betalingsgedrag opdrachtgever aanpakt

Artikel delenAannemersfederatie Nederland ondersteunt het voorstel van het CDA het betalingsgedrag van opdrachtgevers en afnemers richting mkb-bedrijven aan te pakken. Het oprekken van betalingstermijnen door opdrachtgevers is mkb-aannemers al zeer lang een doorn in het oog. Mkb-aannemers fungeren bij opdrachtgevers door het oprekken van betalingstermijnen veelvuldig als ‘kredietverstrekker’ en komen daardoor zelf in financiële problemen.
 
De Aannemersfederatie hoopt dat de politieke druk om met wetgeving en boetes te komen om lange betalingstermijnen te bekorten, leidt tot verandering van het betalingsgedrag van opdrachtgevers en grote hoofdaannemers. Ook de PvdA heeft al voorstellen gedaan richting de minister van Economische Zaken om met harde afspraken te komen om de betaaltermijnen te bekorten. Dit onderschrijft de Aannemersfederatie.
Bij de systematiek van een boeterente, zal echter goed moeten worden bekeken hoe dit in de praktijk is te realiseren. Als een mkb-bedrijf zelf zijn opdrachtgever de renteboete moet opleggen, is het de vraag of dit werkt. Dit heeft namelijk direct invloed op de relatie opdrachtgever – opdrachtnemer.