Het nieuwe samenwerken stimuleert innovatie

Artikel delen


In de bouw worden veel nieuwe innovatieve producten gelanceerd, producten die vaak echter stand-alone zijn ontwikkeld. Eenmaal verwerkt in een gebouw, worden de producten bij elkaar opgeteld en samen één. Dit leidt niet altijd tot het succes dat men met de toepassing van de producten hadden beoogd. Dit fenomeen wordt heel tastbaar gemaakt bij de toepassing van domotica in een woning. Daar waar het doel was om gemak te creëren, blijft de gebruiker vaak achter met een berg verschillende handleidingen en afstandsbedieningen. Tijd voor een product overstijgende aanpak!
 
Via een introductie van Stichting Slimbouwen, hebben ABB, DUCO Ventilatie & Sun Control en VELUX de handen ineen geslagen om de uitdaging aan te gaan hun systemen te koppelen en zo één efficiënt en eenvoudig bedieningssysteem voor de bewoner te creëren.
 
Het nieuwe samenwerken
Slimbouwen beoogt door het vereenvoudigen van het bouwproces en een nieuwe manier van samenwerken meer kwaliteit te kunnen garanderen. Sinds 2014 is ABB participant bij Slimbouwen en nemen de medewerkers deel aan verschillende slimme innovatie trajecten met andere Slimbouwen participanten. ‘Ik geloof in het nieuwe samenwerken’, vertelt Paul Markesteijn van ABB. De ontmoetingen in het Slimbouwen netwerk met gelijkgezinden en de samenwerking in de realisatie van het eerste House of Tomorrow Today, ook wel HoTT genoemd, hebben hem geïnspireerd over eigen producten heen te kijken.
Enthousiast is hij de gesprekken aangegaan met ABB, DUCO en VELUX. En niet zonder succes! De bedrijven hebben open kennis met elkaar gedeeld over de werking en aansturing van hun systemen. Eind februari is men vervolgens concreet gestart met het uitvoeren van testen om hun systemen te koppelen. Het eerste HoTT dat is gerealiseerd in Sterksel is de proeftuin voor deze innovatieslag. Met het koppelen van zowel de ABB domotica-componenten, de DUCO ventilatie roosters en mechanische ventilatie box als de, op afstand te bedienen VELUX dakramen, wordt niet alleen een stuk gemak voor de gebruiker gecreëerd, maar wordt gezocht naar een optimale afstemming van de producten waarmee de luchtkwaliteit en comfort in de gehele woning geoptimaliseerd worden.
 
Optimaal binnenklimaat
Centraal staat het KNX systeem waarvoor ABB de componenten levert, dat zorgt voor de softwarematige afstemming. Met een Modbus-KNX gateway van Intes is het DUCO Comfort Plus (natuurlijke ventilatie) systeem gekoppeld. Alle parameters van het systeem, zoals de CO?- of vochtwaardes in een bepaalde ruimte of de roosterstand van een elektronisch gestuurd rooster, kunnen worden uitgelezen. Zo kan centraal op het KNX-bedieningspaneel de status van de luchtkwaliteit afgelezen worden.
De INTEGRA© dakramen van VELUX die in HoTT zijn toegepast, zijn standaard voorzien van het io-hom econtrol© systeem. Via een draadloze verbinding met een programmeerbare interface, zijn de dakramen aangesloten op het KNX systeem. Mede door het gebruik van sensoren is het mogelijk de dakramen temperatuurafhankelijk automatisch te openen of te sluiten. Op deze manier is het mogelijk om in de zomer de woning te koelen (free cooling) doordat de ramen automatisch openen wanneer de buitenlucht kouder is dan de binnenlucht.
 
Eerste stap
Met het combineren van de ABB domotica, DUCO ventilatie en VELUX dakramen is een eerste stap gezet naar het ontzorgen van de bewoner. Slimbouwen gaat echter verder en voert in samenwerking met de Technische Universiteit en geadviseerd door een klankbordgroep (bestaande uit de genoemde en andere bedrijven) onderzoek uit naar koppeling van nog meer componenten in woningen en het open delen van verschillende protocollen. De resultaten op het gebied van energie efficiency, comfort en gezondheid worden gemonitord in het HoTT met als doel om met de gebundelde kennis een optimaal op de gebruiker afgestemd systeem te ontwikkelen voor een echt intelligente, comfortabele, gezonde en energiezuinige woonomgeving.
 
Wilt u weten hoe ook u de verandering kunt maken in de praktijk? Neem dan contact op met Slimbouwen via: info@slimbouwen.nl.