Praktijkgerichte cursussen

Artikel delenCasadata organiseert in juni 2015 drie eendaagse cursussen, waarbij het onderhoud van woningen en gebouwen centraal staat. Ook is er een vierde cursus praktisch calculeren bouwkundig werk.
 
Hoe staat uw woning of gebouw er bouwkundig bij?
11 juni in Den Bosch, 17 juni in Hilversum en 23 juni in Zwolle
De cursus ‘Hoe staat uw woning of gebouw er bouwkundig bij?’ is voor mensen, die de constructie en bouwkundige onderdelen van hun woningen of gebouwen af en toe of regelmatig inspecteren. De minimale prestaties en conditie van lucht, licht, geluid, gezondheid en veiligheid volgens het Bouwbesluit komen in het kader van de wettelijke aansprakelijkheid uitgebreid aan bod, alsmede het herkennen van specifieke bouwkundige gebreken zoals scheuren, vocht of uitslag.
 
Praktisch onderhoud plannen en begroten van woning of gebouw
4 juni in Zwolle, 9 juni in Den Bosch en 18 juni in Hilversum
De cursus ‘Praktisch onderhoud plannen van woning of gebouw’ is voor iedereen die betrokken is bij het onderhoud, herstel of verbetering van woningen of gebouwen. Waarop moet men letten bij meerjaren plannen, begrotingen en het reserveren voor onderhoud, verbetering of vervanging van de belangrijkste onderdelen en installaties? Hoe kan men de risico’s van onverwachte reparaties en calamiteiten beter inschatten of toetsen? Wat is conditiemeting NEN 2767 en hoe kun je daarmee praktisch omgaan? Van welk vervangingsmoment ga ik uit, hoe kom ik daaraan en hoe ga ik daarmee om?
 
Praktisch onderhoud plannen en begroten van monumenten en oudere panden
2 juni in Zwolle, 16 juni in Hilversum en 30 juni in Den Bosch
De cursus ‘Praktisch onderhoud plannen en begroten van monumenten en oudere panden’ is bestemd voor mensen, die beroepsmatig periodieke instandhoudingsplannen van oudere panden en monumenten moeten beoordelen of toetsen. Als beheerder of eigenaar, die onderhoudsplannen en begrotingen laat opstellen of als ambtenaar, die deze plannen moet beoordelen. Centraal in deze cursus staat het beoordelen en toetsen van onderhoudsplannen en onderhoudsbegrotingen in relatie tot de algemene regelingen en NEN 2767, maar dan helemaal afgestemd op de gangbare praktijk en huidige regelgeving voor monumenten. Extra aandacht is er voor de eisen, waaraan een instandhoudingsplan moet voldoen, als het wordt ingediend voor subsidie, lening, of aftrek belasting.
 
Praktisch calculeren bouwkundig werk
2 juni in Zwolle, 9 juni in Den Bosch en op 16 juni in Hilversum
De ééndaagse cursus ‘Praktisch calculeren bouwkundig werk’ is bestemd voor iedereen die af en toe voor een kleinschalige nieuwbouw, verbouw of renovatie een kostenbegroting maakt. Alle praktische zaken van een bouwkundige calculatie komen aan de orde. Centraal staat het maken van een gedetailleerde kostenbegroting in combinatie met uittrekstaten, uitvoeringskosten en staartkosten. Deze cursus is helemaal afgestemd op de gangbare praktijk. Op basis van een kleinschalig bouwproject worden aan de hand van foto’s, tekeningen, bestekteksten of projectgegevens diverse voorbeelden en handige tips gegeven uit de dagelijkse praktijk. Enkele beknopte oefeningen in groepsverband aan de hand van praktijksituaties maken de materie nog duidelijker. Hierbij komen ook aandachtspunten voor betonwerk, metselwerk, timmerwerk en kozijnen aan de orde.
Docent is Hans van Dijk van het bouwkundig calculatiebureau Bac.dtc uit Doetinchem
 
De cursussen vinden in juni plaats in Zwolle, Hilversum en Den Bosch en kosten € 475,- excl. btw.
Voor meer informatie of aanmelden kan men bellen met (0314) 342 039 of mailen naar info@casadata.nl.