Nieuwbouw fungeert als aanjager voor groei

Artikel delen


Het herstel in de woningmarkt is structureel en vrijwel alle sectoren in de bouw profiteren hiervan. Zo zal de nieuwbouw waarschijnlijk sterk groeien en in 2015 de kar trekken in plaats van renovatie. Dat concludeert ABN AMRO in haar Visie op Bouw en Vastgoed 2015. Het vertrouwen in de woningmarkt staat op een historisch hoog niveau.
 
Er is herstel zichtbaar door een groei van transacties, licht stijgende huizenprijzen en een stijging van de orderportefeuille: van 5,5 naar 7,2 maanden. In 2014 kwam 40,5 procent meer orders binnen voor de bouw van nieuwe woningen dan in 2013. Ook het aantal transacties van koopwoningen zit in de lift en steeg met 39,4 procent. Bijna alle sectoren in de bouw plukken hier de vruchten van. Zo noteerden architectenbureaus in 2014 de eerste jaarlijkse omzetstijging sinds 2008. Ook installatiebedrijven rapporteerden hogere omzetten. Naast bestaande woningen trekt in deze sectoren vooral de markt voor nieuwbouwwoningen sterk aan. Voor de hout- en bouwmaterialenindustrie geldt dat de omzet in 2015 voor het eerst sinds 2011 zal groeien, opnieuw met nieuwbouw als belangrijkste aanjager.
 
Transformatie is de toekomst
Om de vooruitzichten verder te verbeteren, moet de bouwsector zich volgens ABN AMRO meer gaan richten op de transformatie van gebouwen. Zo is het van belang dat er meer woningen beschikbaar komen waaraan in de komende jaren behoefte is. Door de vergrijzing en doordat mensen langer alleen blijven wonen, zijn kleine en aangepaste woningen nodig. Zo wordt ook leegstand voorkomen. In krimpgebieden kunnen leegstaande gebouwen worden omgebouwd tot woningen en op kansrijke locaties kunnen kantoren getransformeerd worden naar woningen of studentenhuisvestiging. Daarnaast zijn veel scholen en zorggebouwen verouderd en moeten deze gerenoveerd worden.
ABN AMRO denkt dat er veel kansen voor bouwers liggen als zij zich gaan richten op nieuwe groeimarkten als renovatie, herontwikkeling en transformatie. ‘Voorbeelden zijn het verduurzamen van woningen en utiliteitsgebouwen, het transformeren van kantoorgebouwen en het ombouwen van leegstaande zorgcomplexen tot geschikte woningen voor ouderen’, vertelt Madeline Buijs Sector Econoom Bouw en Onroerend Goed, ABN AMRO. ‘Bouwers zullen ook meer moeten inzetten op gebiedsontwikkeling in plaats van losstaande projecten. Zo krijgt binnenstedelijk bouwen steeds meer aandacht. Dit vereist veel expertise en hiermee kunnen bouwers zich onderscheiden. Het eerste herstel betekent voor onderaannemers dat zij na een aantal moeilijke jaren een betere uitgangspositie krijgen in een aantrekkende bouwmarkt.’