Systeemplafond van witte gipsplaten

Artikel delen


Een systeemplafond van diverse typen witte gipsplaten kan men met een inlegsysteem en met een doorzaksysteem monteren. De kosten daarvan zijn voor montage in standaard witte profielen voor de verschillende afmetingen van de ruimten overzichtelijk bij elkaar gezet.
 
Tekst: www.casadata.nl
 
Er is uitgegaan van het aanbrengen van een systeemplafond met panelen van gipsplaat in witte profielen. Het plafond wordt toegepast in droge ruimten. Systeemplafonds zijn meestal bestemd om leidingen en kanalen strak en fraai weg te werken. Tevens kan men een systeemplafond gemakkelijk en flexibel aanpassen bij wijzigingen. Ook kan een systeemplafond de akoestiek in de ruimte verbeteren of vanwege brandvertragende materialen toegepast worden.
Een systeemplafond kan men aan twee soorten draagconstructies bevestigen, namelijk op houten rachelwerk op de bovenliggende constructie of via metalen systeemhangers en draagprofielen. In deze publicatie gaan we uit van een systeemplafond met panelen in profielen. Daarvoor brengt men op de gewenste hoogte het kanthout aan op de wanden. Vervolgens worden de hoofdprofielen en de tussenprofielen bevestigd. Hierbij de profielen zodanig uitlijnen, dat de plafondpanelen waterpas komen te liggen. Voor een snelhangsysteem de ophangpunten voor de snelhangers aan de bovenliggende constructie aanbrengen. Tenslotte de systeemplafond panelen aanbrengen in de profielen. Hierbij rekening houden met de installatievoorzieningen, zoals verlichtingspunten of ventilatieroosters.
 
Samenstelling van de kosten
In de kostenberekeningen is uitgegaan van standaard witte profielen en van systeemplafonds in droge ruimten. De kosten zijn exclusief steigerwerk, veiligheidsvoorzieningen, materieelgebruik, transportkosten, afkomende materialen en stortkosten. De kosten zijn berekend met de uitvoeringstijden voor de werkzaamheden en met de bruto prijzen voor de materialen en producten, zonder inkoopkortingen. Het aantal manuren geeft de gemiddelde productietijd weer onder normale omstandigheden.
Bij de arbeidskosten is gerekend met € 38,34 uurloon. Alle directe kosten zijn exclusief bouwplaatskosten, indirecte bedrijfskosten, winst, risico en BTW. Voor de indirecte kosten, winst en risico is apart een toeslag van 17% opgenomen in de tabel bij de kolom Indirecte kosten. Het regionale niveau van de directe kosten betreft de regio Oost Gelderland (postcode 7000 – 7100). Op www.casadata.nl ziet men het kostenniveau van de eigen regio door het opgeven van de eigen postcode.

Klik op de pagina afbeelding boven aan dit artikel om de tabellen te bekijken
 
Al meer dan 32.000 prijscalculaties en kostenbegrotingen in 2.900 kostentabellen

Meer dan 32.000 calculaties van richtprijzen en kostenbegrotingen staan voor je klaar op casadata.nl. Je vindt ze in ruim 2.900 kostentabellen met bijbehorende technische informatie. Deze kun je gratis bekijken. Na het inloggen kun je ook alle kostencalculaties en kostenbegrotingen zien, downloaden, aanpassen of er een eigen projectbegroting of offerte mee maken.