Tot 360 minuten brandwerend

Artikel delenBrandveilig bouwen is een zaak van details. Kleine details kunnen grote investeringen te niet doen; vooral als men verzuimt de doorvoeringen van technische installaties brandveilig af te dichten. De hoeveelheid elektrische branden zal in de komende jaren verder toenemen. Meer dan 20% van de branden is te wijten aan een apparaat dat defect was of verkeerd werd gebruikt. Coenen Afdichtingsbedrijf BV heeft zich daarom nu ook gespecialiseerd in brandwerend afdichten.
 
Doorvoeringen van brandscheidingen en hun sparingen zijn een bedreiging voor de brandwerendheid en moeten worden beveiligd tegen branddoorslag. In het algemeen worden kabelmantels gebruikt van PVC. Deze PVC-mantels bevatten een hoog percentage weekmaker, die ervoor zorgt dat de mantels makkelijk branden. Hierdoor kunnen branden die in kabelbundels ontstaan, vaak door overbelasting en dus oververhitting van de kabelgoot, zich als een lont door het gebouw verplaatsen.
Bovendien ontstaat bij verbranding van conventionele PVC-kabels per kilogram PVC ongeveer 1,2 liter zoutzuurgas. Dit gas is zeer giftig en heeft nog lang na de brand een corrosieve werking op installaties en metalen delen. Zelfs het wapeningsijzer in betonnen wanden en constructies kan er door aangetast worden.
Coenen Afdichtingsbedrijf BV, bekend van het afdichten van kitvoegen en lichtdicht bouwen, kan tegenwoordig in samenwerking met Promat ook brandwerend afdichten. Doorvoeringen van kabels kunnen zelfs tot 360 minuten brandwerend gemaakt worden door toepassing van Fireline-producten van Promat. Inmiddels hebben vijf werknemers van Afdichtingsbedrijf Coenen een speciale opleiding gevolgd, zodat zij deze werkzaamheden volgens de strengste eisen kunnen verrichten. Nadat een afdichting is voltooid wordt deze door een sticker van het afdichtingbedrijf geïdenticeerd en genoteerd. Coenen houdt hiervan een dossier bij voor latere inspecties en onderhoud.
 
Coenen Afdichtingsbedrijf BV, www.coenen.nl