AFNL verheugd dat ook Eerste Kamer instemt met WAS

Artikel delen


Aannemersfederatie Nederland is verheugd dat de Eerste Kamer unaniem heeft ingestemd met de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). De wet is erop gericht de door de Aannemersfederatie zo gewenste eerlijke concurrentie in de bouwkolom terug te brengen. Minister Asscher en het Parlement willen hiermee een eind maken aan schijnconstructies, uitbuiting en wantoestanden in onder meer de bouwsector. De WAS is een eerste stevige stap om goedwillende ondernemers en hun medewerkers hun vak weer te kunnen laten uitoefenen, eerlijke concurrentie te bewerkstelligen en opdrachtgevers te laten inzien dat er ‘een luchtje zit’ aan opdrachten ver onder de prijs.
 
De Aannemersfederatie vindt dat aan de oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt tussen bedrijven onderling – vaak gedwongen door opdrachtgevers, die gaan voor de laagste prijs – een halt moet worden toegeroepen. Daarom heeft de AFNL hard ingezet op verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor alle schakels in de bouwketen.
Bonafide mkb-ondernemers – hoofdaannemers en gespecialiseerde aannemers – en hun medewerkers mogen niet worden gehinderd door wangedrochten die een normaal functioneren van de bedrijfstak frustreren. De WAS is een eerste grote stap om de arbeidsmarkt en de concurrentieverhoudingen in de bouwsector weer aantrekkelijk te maken en te normaliseren.
Uiteraard zullen nog vervolgstappen nodig zijn, zoals de stap naar transparantie op de bouwplaats met behulp van de Bouw-ID-pas. Hieraan wordt door de bouwsector breed, de Belastingdienst en het ministerie van SZW gewerkt. Met deze Bouw-ID-pas wordt duidelijk wie waar wanneer werkt met welke competenties en dit is tevens een waarborg voor veiligheid, kwaliteit, legaliteit, afdracht van premies en belastingen, enzovoort.
De Aannemersfederatie hoopt dat uiteindelijk met behulp van de Wet weer een sector ontstaat zonder wangedrochten van buitenlandse- of uitzendconstructies met goedkope buitenlandse arbeidskrachten, ingehuurd door hoofdaannemers en opdrachtgevers.