Deuren Monteren

Artikel delen


Wat zijn de bouwkosten voor met monteren van deuren? De werkzaamheden omvatten het compleet aanbrengen van een hardhouten voordeur met hang- en sluitwerk klasse** en isolerende beglazing HR++.

Tekst: Ed de Rechteren van Hemert
Multiconsultants
edrecht@multiconsultants.nl

De kostengegevens worden gegeven van de in de tekening aangegeven deuren. Alle kosten, zoals loon- , materiaal-, en materieelkosten zijn opgenomen, exclusief de staartkosten.    Deze kostengegevens zijn een greep uit het Calculatie Vademecum Kleinbouw. Opbouw en calculatie zijn in de calculatievoorbeelden te raadplegen. Beiden zijn verkrijgbaar via marktprijzen@multiconsultants.nl

Rapporten over gevelkozijen
 

Het NBI (Nederlands Bouwkosten Instituut) en MC (Multi Consultants) brengt twee rapporten uit: Kostenvergelijking Gevelkozijnen en Kostenvergelijking Gevelrenovatie. De rapporten kosten € 10,- per stuk, excl. Btw en zijn verkrijgbaar via marktprijzen@multiconsultants.nl.

Kostenvergelijking gevelkozijnen
In deze vergelijking wordt alleen ingegaan op het kostenniveau van het gevelkozijn. Meestal zal men bij de keuze naar de aanschafprijs van een kozijn kijken. Het is echter aan te bevelen om naar de totale kosten (aanschaf- en onderhoudskosten) van een gevelkozijn te kijken. In deze vergelijking zijn vijf typen woningen onder de loep genomen. De keuze van een gevelkozijn bepaalt de onderhoudskosten. Niet alleen wat betreft de indeling van een gevel, maar ook de materiaalsoort. 

Kostenvergelijking gevelrenovatie
De bouwkosten van gevelrenovatie zijn afhankelijk van de gevelindeling en de materiaalsoort. Rijtjeswoningen uit de jaren ‘60, ’70, maar ook ’80, zijn vaak toe aan groot onderhoud en/of renovatie. Het is een mooi moment om de gevels aan te passen aan de hedendaagse eisen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaam bouwen. Met een ‘nieuwe’ gevelinvulling is ook de eentonigheid van menige naoorlogse wijk te doorbreken. De aanschaf- en onderhoudskosten spelen daarbij een belangrijke rol. Door in de voorbereidingsfase van een renovatie alternatieve typen gevelinvulling onder de loep te nemen, kan een geheel ander straatbeeld worden gecreëerd. 
Bij de vergelijking worden zes verschillende gevelindelingen met metselwerk of houtskeletbouw vergeleken. Alle alternatieven hebben een Rc-waarde van 3,50, 5,00 en 7,00 m2•K/W. De kozijnmaterialen zijn hardhout (FSC), aluminium of kunststof. Ook passiefhuiskozijnen worden meegenomen in de vergelijking.