Emissiearm tegellijmsysteem

Artikel delen


PCI heeft een geheel emissiearm tegellijmsysteem samengesteld dat voldoet aan de eisen met betrekking tot vluchtige organische stoffen van het Duitse onafhankelijke instituut GEV. Het systeem omvat niet alleen een breed pakket tegellijmen, voegmortels en kitten, maar ook primers, uitvlakmortels, waterdichtings- en ontkoppelingsmateriaal.
 
Het Duitse GEV beoordeelt als onafhankelijk instituut welke producten emissiearm zijn. Daarbij worden drie classificaties gebruikt: EMICODE EC1 plus, EC1 en EC2. De eerste is het meest emissiearm. Deze coderingen komen terug in de productinformatie van de desbetreffende producten van PCI. Het bedrijf heeft de informatie over emissiearme producten en de beschrijving van het keurmerk overzichtelijk in een flyer verzameld. Daarop staat ook een tweede, nagenoeg emissiearm systeem voor natuursteen.
PCI tegellijmsystemen en bouwchemische hulpstoffen omvatten het gehele lijmproject, van primers, waterdichtingssystemen en XPS-hardschuimplaten tot tegellijmen, voegmortels en kitten. Aangevuld met bouwchemische producten, zoals aangiet- en betonreparatiemortels, kelderafdichtingssystemen en vloerverzegelingen.
 
BASF Nederland B.V., Construction Chemicals, www.PCI-Afbouw.nl