Rapport: ‘bouw onderschat invloed op grondstofschaarste’

Artikel delenBouwbedrijven onderschatten het belang van grondstofschaarste. Dat stelt MVO Nederland naar aanleiding van de MVO Monitor 2015, een onderzoek naar de stand van zaken op maatschappelijk  verantwoord ondernemen in dertien sectoren. Zo denkt slechts 40 procent van de bouwbedrijven dat het onderwerp in hun sector speelt. En dat terwijl schaarste wel degelijk reëel is in de bouw, aangezien Nederland zelf steeds minder grondstoffen wint.
 
Niet alleen onderschat de bouw de impact van het onderwerp, ook de invloed erop wordt ingeschat als beperkt. Slechts 19 procent rekent grondstoffen tot een onderwerp waarop zij veel invloed heeft. Stefan van Uffelen, programmamanager MVO Netwerk Beton: ‘Als je nagaat dat de sector wereldwijd goed is voor 40 procent van het grondstofgebruik, is duidelijk dat hier in potentie een enorme duurzaamheidswinst voor de sector ligt. De impact is groot en de bouw moet als sector alles uit de kast trekken om de eigen invloed op dit onderwerp aan te wenden.’
 
Circulaire economie nog weinig bekend
Een oplossing voor de problematiek rond grondstoffen is te vinden in een circulaire economie. Bij circulair ondernemen is er een potentieel eindeloos hergebruik. Dat kan door producten of onderdelen terug te nemen en opnieuw in te zetten (denk aan betonplaten) en door materiaalstromen strikt gescheiden te houden bij sloop. Slechts 26 procent van de bouwbedrijven is bekend met het nieuwe begrip circulaire economie. ‘De focus van de bouwbedrijven ligt op milieu en daarmee het beperken van mogelijke schade. Bij circulaire economie ontstaan nieuwe vormen van eigenaarschap, nieuwe verdienmodellen en daarmee nieuwe kansen’, aldus Van Uffelen. ‘De bedrijven die het begrip circulaire economie wél kennen vinden vrijwel allemaal dat het van belang is voor hun bedrijf. Ze geven aan dat het hét productieproces van de toekomst is of dat het concept de kern van het bedrijf raakt.’
In de bouw is bovengemiddeld vaak de vraag van de klant de aanleiding voor maatschappelijk verantwoord ondernemen: 24 procent ten opzichte van 15 procent gemiddeld in het Nederlands bedrijfsleven. Het stimuleren van de klantvraag naar circulaire producten en projecten moet één van de speerpunten zijn. Van Uffelen: ‘Om circulair ondernemen in de bouw te laten slagen is samenwerking nodig. Als individueel bedrijf is het niet mogelijk om de benodigde stappen te zetten. De keten van producent tot opdrachtgever moet op een andere manier worden georganiseerd. In 2015 gaan wij daarom als MVO Netwerk Beton met in totaal tien opdrachtgevers voorbeeldtrajecten realiseren.’
 
De MVO Monitor 2015 is beschikbaar op www.mvonederland.nl/monitor.