Vooral doorgaan

Artikel delenOnlangs werd ik uitgenodigd voor een gesprek met een aan de bouwbranche gerelateerd bedrijf. Ik werd vriendelijk ontvangen in een verrassend groot bedrijfspand. Meerdere vooral wat oudere mensen, later bleken het werknemers te zijn, zaten gemoedelijk op het enorme parkeerterrein op een bankje in de heerlijke voorjaarszon. Na een uitvoerige toelichting op het bedrijf en de financiële stand van zaken vroeg de ondernemer: Frank, waar zit het lek? Waarom maak ik al jaren verlies?
 
Ondertussen dacht ik: waar en wanneer ben ik ineens van fiscalist in ‘bedrijfsfluisteraar’ veranderd? Toch deed ik een poging deze kennelijk wanhopige ondernemer te helpen. Na wat ‘dieptevragen’ werd het probleem mij steeds duidelijker. Van het in 2007 nog hoge eigen vermogen was vrijwel niets meer over. Al jaren werd nauwelijks kostendekkend ingeschreven op projecten. Tegelijkertijd werd op die projecten weinig meerwerk verricht. Daarbij kreeg ik de indruk dat de aansturing van de projecten, laat ik zeggen, nogal losjes en vrijblijvend was.
‘Heeft u al eens overwogen om te reorganiseren?’ vroeg ik. De ondernemer keek mij als door een wesp gestoken aan. ‘Is dat een mooi woord voor mensen ontslaan? Nou, dat doen wij dus niet in dit bedrijf. Wat denkt u wel. Zo gaan wij niet met elkaar om. De mensen werken hier al jaren en blijven dat doen tot aan hun pensioen’, zei hij geagiteerd. Tja, wat zeg je dan nog. Uiteraard is reorganiseren veel meer dan ‘mensen ontslaan’. Zeker bij dit bedrijf. Alleen al de vraag of het gehuurde bedrijfspand nog wel passend was leek mij van belang. Minder dan de helft werd door het bedrijf daadwerkelijk gebruikt, terwijl voor het volledige pand huur werd betaald. Daarbij was het bedrijf naar mijn mening gaandeweg nogal verouderd. Anders gezegd: het adagium ‘vroeger was alles beter’ werd hier wel heel letterlijk genomen. Je zag dit aan de leeftijdsopbouw van de werknemers en ook aan de digitalisering van de werkprocessen of beter het ontbreken daarvan. Maar ondertussen verandert de wereld natuurlijk wel. Zelfs heel snel. En het is maar weinig bedrijven gegeven alles bij het oude te laten en toch succesvol te zijn. En dit bedrijf hoorde duidelijk niet bij die ‘weinigen’. Maar het woord reorganiseren wilde de ondernemer niet horen. Dan resteert niets anders dan ‘doorgaan, vooral doorgaan’.
 
Mr Frank Kerkhof FB
Alfa Accountants en Adviseurs te Bennekom
Fkerkhof@alfa.nl