De zon achter de wolken

Artikel delen

Heeft u het al gevoeld? De eerste zonnestralen op uw gezicht? Het lijkt of de storm voorbij is en de donkere wolken die de afgelopen jaren het ondernemersveld in de bouwsector hebben gekleurd, langzaam beginnen te verdwijnen. Langzaam aan begint de markt weer in beweging te komen. Positieve geluiden beginnen voorzichtig te klinken. Tijd voor reflectie, wat hebben we geleerd de afgelopen jaren? En hoe kan worden voorkomen dat de bouwsector nu weer terug valt in al zijn oude traditionele patronen?

Tekst: Monique Donker
 

Jos Lichtenberg, grondlegger van Slimbouwen, heeft in 2012 de trend al gespot waarbij zoals hij het noemt ‘de bouw in de sandwich komt’. Met deze metafoor doelt hij om het in beweging komen van de twee uitersten in de bouwsector, te weten de industrie en de opdrachtgevers die elkaar op zoeken.

Zowel de opdrachtgevers als de industrie zijn hier initiatiefnemers van. Door deze ontwikkeling komt het middenveld ernstig in de verdrukking te staan. Met twee mogelijkheden: het middenveld (architecten, aannemers, adviseurs, et cetera) herorganiseert zich en neemt een nieuwe rol aan om opnieuw waarde te leveren, of het middenveld verdwijnt uit de markt.

Met het aantrekken van het werk in de bouw, wordt deze beweging niet ongedaan gemaakt. Juist nu, wordt deze beweging verder gevoed. Waar bevindt u zich in de sandwich? De komende tijd gaat uitwijzen of deze ontwikkeling sterk genoeg is om door te pakken, waardoor de transitie in de bouw voortgang vindt. 

Oogsten van verandering

De bouw heeft de afgelopen jaren verschillende gezichten gekend. Met aan de ene kant de algehele malaise met grote ontslagrondes, bezuinigingen en faillissementen en aan de andere kant de algehele zoektocht naar middelen om te overleven. Een zoektocht gekenmerkt door het vinden van nieuwe markten, verbreding van de diensten en het verdiepen in niche markten. Er is volop gezocht naar nieuwe samenwerkingen. Daar waar de marges kleiner zijn geworden, is de winst gezocht in het vergroten van efficiëntie en strategische samenwerking. Vertroebeling is uit de processen geëlimineerd. De bouwsector is daardoor transparanter geworden voor de klanten in de bouw. 

De nieuwbouw heeft stil gelegen, wat heeft geleid tot een grote verschuiving naar de renovatie. Met als resultaat: een nieuwe waardering voor het oude en het verstandig omgaan met materialen. Begrippen als ketenintegratie, duurzaam bouwen, maatschappelijk verantwoord ondernemen, circulaire economie en Slimbouwen hebben inmiddels een stevige plek in de sector veroverd. Maar de markt is nog volop in beweging, waarbij het definitieve landschap nog niet is vastgesteld. Wat houdt stand? 

Zelfreflectie

Nu alles langzaam weer in beweging lijkt te komen, is het belangrijker dan ooit om uw positie te bepalen. Juist in deze tijden is een heldere visie voor het bedrijf van groot belang. Het bepaalt op welke wijze u uit de donkere tijden komen. Te snelle beslissingen zullen leiden tot een volgende schifting van bedrijven die zichzelf uit de markt cijferen. Daarom is het nu tijd voor zelfreflectie.

Hoe wenst u het nieuwe speelveld in te kleuren? Weet u waar u zich in de sandwich bevindt? Kijk eens terug naar voor de crisis. Waar stond u toen? Wie waren uw klanten en wie zijn uw huidige klanten? Heeft u zich naar een nieuwe markt bewogen? Of bevindt u zich nog precies in dezelfde markt met dezelfde producten als in de jaren van voor de crisis?

Met welke ontwikkelingen bent u blij, en wat ziet u liever anders? Welke nieuwe partners heeft u ontmoet? Bepaal voor u zelf welke kant u op wilt, stel doelen en zet een stip op de horizon. Denk vooruit en maak voor uzelf en uw organisatie nu de keuze: zet u verder in op de vooruitgang, of wacht u tot de rust terug keert en gaat u weer terug naar de oude structuur van voor de crisis? 

Blijven leren

Zo nu en dan wordt er nog lonkend terug gekeken naar tijden van voor de crisis. Maar onze ogen zijn geopend voor een andere wereld. Er valt niet te ontkennen dat de sector is veranderd en de klanten mondiger zijn geworden.

Hoe kan worden voorkomen dat de bouw niet terug valt in oude routines? Daar hebben wij elkaar voor nodig. Wees bewust van de stappen die u zet. Behoedt uzelf en uw team van het terugvallen in oude routines. Een wekelijkse reflectie op uw visie en gestelde doel zorgt dat uw focus gericht is op de toekomst. En gebruik de kracht van samenwerking en wees u ervan bewust dat u niet alleen staat in de nieuwe wereld.