Isolatiemateriaal van Toiletpapier

Artikel delen

De rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Uithuizermeeden doet in 2016 een proef met het hergebruik van toiletpapier. De bedoeling is om cellulose, het hoofdbestanddeel van wc-papier, terug te winnen uit rioolwater en er een schone en veilige grondstof van te maken. Die kan worden gebruikt voor de productie van bijvoorbeeld isolatiemateriaal, asfalt of papier.

Waterschappen is er veel aan gelegen om zoveel mogelijk grondstoffen terug te winnen uit rioolwater en bij de zuivering zo weinig mogelijk energie te verbruiken. Om de mogelijkheden te onderzoeken hebben de schappen het Samenwerkingsverband de Energieën Grondstoffenfabriek opgericht.

‘Zeefgoed’

Bij een aantal rwzi’s, waaronder die in Uithuizermeeden en Ulrum van Waterschap Noordezijlvest, zijn zeefinstallaties gebouwd om de capaciteit van de installatie te vergroten. Het zogeheten ‘zeefgoed’, dat de ‘fijnzeven’ opvangen, bestaat voor 70 tot 80% uit cellulose. 

KNN Cellulose, onderdeel van de stad-Groningse KNN Groep, en BWA in Purmerend hebben een techniek ontwikkeld om die cellulose te scheiden en te reinigen. 

Vermarkting

De bedrijven zijn ‘nog aan het passen en meten’ om het proces verder te verfijnen. De technologie van KNN Cellulose en BWA heeft de naam Cellvation meegekregen en bestaat uit een aantal innovatieve procesonderdelen, geïnspireerd op de papier- en voedingsmiddelenindustrie. 

Het product is schone, marktrijpe cellulose die als grondstof kan dienen voor bijvoorbeeld isolatiemateriaal, asfalt of papier. 

Toepassingsmogelijkheden

De twee bedrijven denken dat hun vondst internationale betekenis kan krijgen. Directeur Erik Pijlman van KNN Cellulose: ‘In principe is er een groot aantal toepassingsmogelijkheden. Daarvoor werken we samen met diverse bedrijven. De papierindustrie zou de cellulose één op één kunnen toepassen. Maar die reageert vooralsnog terughoudend.’

‘We zijn nu bezig met isolatiemateriaal, bio-composieten en asfalt. Zo bekijkt de provincie Friesland samen met het Wetterskip Fryslân of ze de cellulose kan afnemen voor de productie van asfalt voor de provinciale wegen. Alvorens het daarvoor geschikt is, moet de bewerking hebben plaatsgevonden die wij hebben uitgedacht.’