Mechanische rei of robot nu definitief verplicht

Artikel delen

Het leggen van zandcementdekvloeren mag sinds 1 januari 2015 uitsluitend nog met een mechanische rei of robot. Wat betekent de nieuwe afspraak, die de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) en Ministerie van SZW (waar Inspectie SWZ onder valt) in 2014 hebben opgesteld, voor de vloerenbedrijven? 

Foto’s: Vloerenbedrijf Ber-Nie BV

Het werk van vloerenleggers wordt lichamelijk minder belastend. Per 1 januari 2015 mogen zandcementdekvloeren in principe alleen nog met hulpmiddelen worden gemaakt, tenzij het technisch niet mogelijk is een mechanische rei of vloerenrobot te gebruiken. 

Voorkom hoge boetes

De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) gaat streng handhaven op het gebruik van de mechanische rei of robot. Als de dienst overtredingen constateert, komt er onmiddellijk een boete. Dwingend advies van NOA is daarom: maak gebruik van de mechanische rei of robot en voorkom dat u onnodig hoge boetes krijgt.

Met de mechanische afreimachine wordt de vloerspecie automatisch uitgevlakt, geëgaliseerd en verdicht.

Afspraken over zandcementdekvloeren

Uitgangspunten

 • Het leggen van zandcementdekvloeren blijft mogelijk als men zich houdt aan de volgende regels:
 • Taakroulatie (als de ploeg uit meer dan één persoon bestaat).
 • Gebruik van een mechanische rei.

Afspraken

 • Volautomatisch mengen.
  Bij gebruik van een silo of vrachtwagen met meng- en pompinstallatie, in combinatie met een mechanische rei, is er geen beperking aan het aantal vierkante meters dat per persoon en per locatie mag worden gelegd.
 • Semi-machinaal mengen.
  Bij gebruik van een vulbak met pomp in combinatie met een mechanische rei mag maximaal 80 m2 per persoon per dag aan vloeren worden gemaakt. Er is geen beperking aan het aantal meters dat per locatie mag worden gelegd. Alleen cement mag handmatig worden toegevoegd aan de vulbak. De werknemer moet hierbij alle persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.
 • Handmatig vullen vloerenpomp.
  Bij gebruik van alleen een pomp voor het transport van het materiaal naar de plaats waar de vloer wordt gelegd, in combinatie met een mechanische rei, mag maximaal 50 m2 per persoon per dag aan vloeren worden gemaakt. Er is geen beperking aan het aantal meters dat per locatie mag worden gelegd. Er is een maximum van 10 liter water per emmer als water handmatig wordt toegevoegd.
 • Handmatig mengen zand en cement.
  Bij geheel handmatige aanvoer en verwerking van materiaal mag maximaal 20 m2 per persoon per dag aan vloeren worden gemaakt, met een maximum van 40 m2 per locatie. Er is een maximum van 10 liter water per emmer als water handmatig wordt toegevoegd.
 • Spreiden specie.
  De grondstof moet als eerste verspreid worden over de vloer. De driepoot (met daarin de slang) moet zo vaak verzet worden dat de grondstof maximaal 2 meter handmatig rondom de driepoot wordt verspreid.
 • Handmatig afreien.
  De rei voor handmatig gebruik (zie hierna, wanneer dit is toegestaan) moet van aluminium of lichter materiaal zijn. De lengte van de rei moet zijn afgestemd op de ruimte waarin wordt gewerkt. Gangbaar is een rei van 2,5 meter.
 • Vlinderen.
  Het afwerken van de vloer moet met een vlindermachine gebeuren.

Als het technisch niet mogelijk is een mechanische rei te gebruiken (bijvoorbeeld bij afschot) gelden de volgende regels:

 • Volautomatisch mengen.
  Bij gebruik van een silo of vrachtwagen met meng- en pompinstallatie mag maximaal 60 m2 per persoon per dag handmatig een vloer worden gemaakt. Er is geen beperking aan het aantal meters dat per locatie mag worden gelegd.
 • Semi-machinaal mengen.
  Bij gebruik van een vulbak met pomp mag maximaal 50 m2 per persoon per dag handmatig een vloer worden gemaakt. Er is geen beperking aan het aantal meters dat per locatie mag worden gelegd.
 • Handmatig vullen vloerenpomp.
  Bij gebruik van alleen een pomp voor het transport van het materiaal naar de plaats waar de vloer wordt gelegd mag maximaal 40 m2 per persoon per dag handmatig een vloer worden gemaakt. Er is geen beperking aan het aantal meters dat per locatie mag worden gelegd.

Deze afspraak moet worden opgenomen in de bedrijfs-RI&E van ieder bedrijf dat zandcementdekvloeren legt. Tevens wordt deze afspraak opgenomen in de Arbocatalogus. 

 

Volautomatische vrachtwagen met meng- en pompinstallatie.

 

Het afwerken van de vloer moet gebeuren met een vlindermachine.

Meer weten? Ga naar www.tbafbouw.nl, www.noa.nl of www.arbouw.nl.

Vloeibare zandcement

Weber Beamix introduceert een cementgebonden gietdekvloer: weber.floor Vloeibare ZandCement® (VZC®). Dit product combineert de voordelen van de eenvoud van zandcement met de hoogwaardige eigenschappen van cementgebonden gietdekvloeren. 

 

Een cementgebonden gietdekvloer is in de eerste plaats zeer arbeidsvriendelijk. Maar in de praktijk blijkt dat de kwaliteit van een gesmeerd vloerveld vaak afneemt, naarmate het vloerveld of de tijdsdruk groter wordt. 

Het is en blijft immers intensief handwerk, waarbij de mate van aandacht, inspanning en de gebruikte mortelkwaliteit uiteindelijk de kwaliteit van het eindresultaat bepaalt. 

Zelfverdichtend

De nieuwe weber.floor VZC® kent dit probleem niet en zorgt vanwege de zelfverdichtende  eigenschappen altijd en overal voor een gegarandeerde kwaliteit. 

Door het vloeibare ‘easy leveling’ karakter wordt ook een hogere bouwsnelheid bereikt en een tijdsbesparing van circa 30%. Door een 45% lagere CO2-footprint ten opzichte van traditioneel zandcement is de weber.floor Vloeibare ZandCement® bovendien milieuverantwoord.  

Natte ruimten

Dit cementgebonden product is ongevoelig voor vocht en daarmee bij uitstek geschikt voor natte ruimten, zoals badkamer, (bij-)keuken en toilet. Laagdikten van 3 tot 10 cm zijn mogelijk, bij een sterkteklasse C16-F4. 

VZC® is voor kleine oppervlakten verkrijgbaar in lucht- en waterdichte plastic zakken van 20 kg. Het is eenvoudig te verwerken met een spindel en kuip, betonmixer of een mengpomp. Voor grotere oppervlakten staan de pomptruck of silosystemen ter beschikking. 

Drijfrei

Eenmaal uitgegoten op de vloer is het vloeibare zandcement eenvoudig met een drijfrei af te werken. De sterkte is constant en wordt automatisch verkregen, vanwege het zelfverdichtende karakter van het vloeibare zandcement. Dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de gietdekvloer als referentie heeft genomen voor de productie van dekvloeren is dan ook geen wonder. 

Meer weten? Saint Gobain Weber Beamix BV, www.weber-beamix.nl