Moderne renovatie-oplossing voor beeldbepalende corporatiewoningen

Artikel delen

Xella introduceert het Vernieuwbouwconcept: een betaalbare renovatieoplossing voor beeldbepalende seriematig gebouwde corporatiewoningen. 

Bij vernieuwbouw blijft, als dat nodig is, alleen de beeldbepalende gevel van een woning staan. Tegen die gevel wordt een nieuwe woning gebouwd met het Ytong CascoSysteem: een bouwsysteem van prefab cellenbetonnen vloer,- wand- en dakplaten. Zo ontstaat een woning van nieuwbouwkwaliteit mét een beeldbepalende, oorspronkelijke uitstraling. 

Het Vernieuwbouwconcept combineert de voordelen van nieuwbouw met de charme van bestaande bouw. Corporaties krijgen bovendien zekerheid over de kosten en het eindresultaat. 

Feitelijk wordt er een nieuwbouwsituatie gecreëerd, waardoor de kans op onaangename verrassingen, zoals bij traditionele renovatie, nihil is. Tot slot is het systeem flexibel: er kan worden gevarieerd met de grootte en de indeling van woningen.

Energieprestatie

Dankzij de isolerende en warmte-accumulerende eigenschappen van cellenbeton voldoet een vernieuwbouwde woning aan de huidige eisen op het vlak van energieprestatie (EPC = 0,4). Nul-op-de-energiemeterwoningen komen zo zelfs binnen handbereik. 

Niels van der Wouden van Xella: ‘Woningen gaan hierdoor na renoveren met het Xella Vernieuwbouwconcept niet 30 jaar mee, zoals bij traditionele renovatie, maar minstens 50 jaar. Het voordeel hiervan is dat corporaties hun investering over een langere periode kunnen spreiden en daardoor de huren niet drastisch hoeven te verhogen.’

‘Dat maakt renovatie voor corporaties betaalbaar. Voor huurders is dat natuurlijk ook aantrekkelijk, helemaal omdat de lagere energielasten als gevolg van betere isolatie de huurstijging gedeeltelijk kunnen compenseren.’ 

Dankzij de prefab bouwmethode is de bouwtijd ook kort: een casco kan in één dag worden gebouwd. Huurders hoeven dus relatief kort te worden geherhuisvest en omwonenden hebben korter hinder van de bouwwerkzaamheden. 

Eerste project in Haarlem 

Woningcorporatie Pré Wonen heeft de primeur met het Xella Vernieuwbouwconcept. De woningstichting laat aannemer Van Lith uit Beverwijk momenteel 162 monumentale woningen in Haarlem volgens het concept renoveren. 

Alle monumentale gevels van het zogeheten Hof van Egmond blijven behouden. Achter de gevels verrijzen moderne energieneutrale woningen. Dankzij het Vernieuwbouwconcept maken de woningen een energielabelsprong van F naar A. 

Proefwoningen

De woningstichting selecteerde het Xella Vernieuwbouwconcept uit drie door aannemer Van Lith aangereikte renovatieoplossingen. Om haar bewoners een idee te geven van hun vernieuwde woning liet Pré Wonen eerst zes proefwoningen renoveren. Van Lith kon zo ook ervaring opdoen met het Vernieuwbouwconcept. 

Nadat bewoners de proefwoningen hadden gezien, stemde ruim 80 procent van de bewoners in met de renovatieplannen. De renovatie van de 162 woningen duurt 24 maanden, verdeeld over elf fases. Dit komt er op neer dat elke 4,5 dag een woning wordt gerenoveerd.

Meer informatie: Xella Nederland, www.xella.nl