Tien jaar Slimbouwen: over bereikt succes en kansen

Artikel delen

Het afgelopen jaar is uitgebreid stil gestaan bij het tienjarige bestaan van de visie van Slimbouwen. Het tweede lustrum is afgetrapt met de feestelijke opening ‘Heel Holland bakt met Jos’ waarbij met een knipoog naar de bouw op de traditionele wijze een taart is gebakken. Met als resultaat: een misbaksel dat niet voldeed aan het PvE en waar niemand een stukje van durfde te proeven. Een bakproces en resultaat dat in de bouw nog altijd wordt geaccepteerd. De visie van Slimbouwen brengt hier verandering in. Naast de feestelijke aftrap heeft er dit jaar ook een uitgebreide reflectie plaats gevonden op wat er in tien jaar tijd is bereikt door toepassing van de visie van Slimbouwen in de markt…

Tekst: Monique Donker

Met de Masterclass ‘De kunst van het bakken’ begin dit jaar, werd door Jos Lichtenberg en Monique Donker-Blacha gedemonstreerd hoe de uitvraag van een feestelijke peren chocolade taart eindigde in een misbaksel dat toch voldeed aan het voorafgaande uitgeschreven programma van eisen.

Slimbouwen is van origine een visie op het huidige bouwproces, waarbij het bouwproces wordt ontrafeld en opnieuw wordt opgebouwd volgens vier fasen: de fase van het casco, de schil, de installaties en de afbouw. Door het uit elkaar trekken van het proces, maar ook het bouwtechnisch scheiden van de vier onderdelen wordt enerzijds een efficiënt bouwproces gerealiseerd, en anderzijds flexibele en aanpasbare gebouwen gerealiseerd. Daar waar het Slimbouwen is begonnen als procesverbetering en bron van inspiratie voor nieuwe productontwikkeling, heeft de visie zich de afgelopen jaren bewezen van grotere waarde te zijn voor zowel de maatschappij als de betrokkenen in de bouw.

Een greep uit de reflectie van tien jaar Slimbouwen:  

  • Met het Slimbouwen wordt de focus gelegd op het gebruiksproces. Zo wordt de focus verschoven van de bouw, naar de exploitatiefase. 
  • Toepassing van Slimbouwen zorgt voor de basis die benodigd is om circulaire bouw en economie te realiseren.
  • Toepassing van Slimbouwen toont aan dat bouwen tot wel 30% goedkoper kan, zonder de kwaliteit aan te tasten. Dit laat extra ruimte over in het bouwbudget, om te investeren in allerlei duurzaamheidsvoorzieningen. 
  • Door de scheiding in de vier fasen wordt de vijfde fase, het onderhoud, eenvoudiger. MJOP worden daardoor rendabel. 
  • Slimbouwen biedt door de onderlinge onafhankelijkheid van de vier fasen, een basis om te industrialiseren waardoor het bouwproces aanzienlijk wordt verkort en een hogere kwaliteit wordt bereikt.
  • Slimbouwen biedt voor de industrie een houvast om toekomstgericht  te innoveren.

Slimbouwen gebouw Venco Campus met breeam outstanding certificaat.

Ervaring uit projecten

Deze verschuiving is ook terug te zien in de meer dan 70 projecten die inmiddels zijn gerealiseerd volgens de visie van Slimbouwen. Zo is de waarde van Slimbouwen bij de realisatie van het project Kraanspoor vooral gericht op efficiency en gewichtsbesparing. In latere projecten, zoals de Venco Campus is overtuigend aangetoond dat Slimbouwen daadwerkelijk zeer concurrerend werkt, de kwaliteit hoger is en duurzaam bouwen betaalbaar maakt.

Het House of Tomorrow Today gaat zelfs een stap verder. Centraal staat in deze woning de visie van Active House die zich richt op het centraal stellen van de gebruiker, het realiseren van een comfortabele, duurzame en energiezuinige leefomgeving. De combinatie met de visie van Slimbouwen resulteert in een gezonde energieleverende woning, met state of the art techniek, die concurrerend is ten opzichte van traditionele woningbouw. Door samen te werken met een sterk netwerk wordt de kennis vergroot en geleerd van project naar project. 

Op naar de toekomst

De ontwikkelingen gaan steeds sneller. Zoals Slimbouwen reeds heeft bewezen zal de visie zich ook in de toekomst steeds verder door ontwikkelen en zal Slimbouwen koploper blijven door nieuwe onderzoeken uit te voeren en de lat binnen ieder project steeds hoger te leggen.