VSB-bedrijven doorstaan toetsing VSB Waarborgregeling

Artikel delen

De Commissie Waarborgregeling van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB) heeft recent haar periodieke toetsing afgerond van de aangesloten bedrijven. Deze toetsing betrof de zorg voor kwaliteit en veiligheid, de scholingsgraad van het personeel, de naleving van relevante wet- en regelgeving, de toepassing van normen en de continuïteit van het bedrijf. Op basis van de uitgevoerde audits zijn alle VSB-bedrijven wederom gecertificeerd volgens de VSB-Waarborgregeling.
 

Het doel van de Waarborgregeling is het aantoonbaar maken dat een lid van de VSB veilig werkt, kwaliteit levert, integer en betrouwbaar is en zich opstelt als een waardig en gewaardeerd collega in de markt. Een waarborg dus voor kwaliteit, veiligheid en deskundigheid; onderwerpen waarin de VSB en haar leden investeren en zich onderscheiden van de niet-aangesloten bedrijven. Hiertoe worden potentiële leden en leden vervolgens elke drie jaar op een groot aantal punten getoetst. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de scholingsgraad van het personeel, de specialistische kennis, toepassing van (minimaal) de wet- en regelgeving en het voldoen aan de relevante richtlijnen. 
Ten aanzien van dit laatste punt werd recent de lat weer een stuk hoger gelegd door de komst van de nieuwe scholingsstructuur steigerbouw, voortkomend uit de Richtlijn Steigers die op 1 januari 2017 van kracht wordt en de introductie van de Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies; een richtlijn waar de VSB -samen met Bouwend Nederland- het initiatief voor nam. 

Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB), www.vsb-online.nl