Bouwen aan de toekomst

Artikel delen

Het herstel in onze sector wordt gedreven door de woningbouw, terwijl andere segmenten veel langzamer of niet herstellen, zoals de infrastructuur. Het gaat dus nog lang niet op alle fronten goed, maar we durven toch al echt verder vooruit te kijken. Want bouwen doe je voor de langere termijn. Voor tientallen jaren.
 

Maxime Verhagen, Voorzitter Bouwend Nederland

We bouwen aan het fysieke fundament voor onze economie en samenleving. Die samenleving verandert stevig en dat geeft allerlei uitdagingen en kansen voor de bouwsector – tegelijkertijd! En dat moet dan ook onze scope zijn. Hoe ziet Nederland er in 2040 uit, wat is er dan nodig?  En wat is er nodig in de tussentijd? En hoe innovatief kunnen we dat oppakken? Dat moet het perspectief zijn voor Nederland. Welke ‘bouwkundige aanpassingen’ zijn nodig in onze leef- en werkomgeving?

Er is heel veel te doen – en alles komt ook nog eens tegelijkertijd op ons af. Zo staan er ruim 7 miljoen woningen, waarvan het overgrote deel nog veel energiezuiniger gemaakt kan en moet worden. Ook zal een flink deel van de verouderde woningvoorraad vervangen of fors gerenoveerd moeten worden.
Hetzelfde geldt voor 4.400 bruggen, viaducten en andere infrawerken, die aan het einde van hun latijn zijn. Of schoolgebouwen, zorggebouwen en bijvoorbeeld heel wat bedrijventerreinen. Of je het nou leuk vindt of niet: verandering is de enige constante, waar je ook kijkt. Onze gebouwde omgeving heeft dus ook altijd onderhoud en aanpassing nodig. Daarin willen we echt grote stappen zetten, met behulp van slimme innovatie. Want er zijn slimme, integrale antwoorden nodig, andere processen en meer samenwerking. Dat betekent heel veel, ook voor u.
Op de Bouwcampus werkt de bouwsector daarom samen met opdrachtgevers, overheden en technische universiteiten. Samen pakken we thema’s op als ‘smart mobility’, ‘smart buildings’, ‘smart construction’, ‘smart energy’ en nog enkele zaken die we op de Themakaart Bouw hebben gezet.
Overduidelijk zien we op die kaart dat Nederland nog lang niet af is. Vooral in de steden zullen we nog heel veel zien gebeuren. De Randstad bijvoorbeeld, die is en blijft fungeren als een magneet, voor heel veel mensen, die daar dus willen wonen. En degenen die er wonen, willen er ook blijven. Provinciale steden hebben in hun regio die aantrekkingskracht ook. Maar waar en hoe bouwen we die woningen? 

Zo’n enorme opgave vraagt om een slimme, gezamenlijke aanpak van gemeenten, bouwsector en partijen als zorgaanbieders en corporaties. De gloednieuwe Themakaart Bouw geeft aan waar wij als ondernemers, overheden en onderzoekers innovaties voor gaan bedenken. Op de nieuwe Bouwcampus, maar ook op plekken als Spark en Pioneering bedenken we de slimme oplossingen, waardoor we allerlei uitdagingen van de toekomst tegelijkertijd aankunnen, op de juiste schaal. Daar moet u dus ook naartoe, als bouwer van de toekomst. 

Er is ongelooflijk veel te doen, op alle fronten. Nederland is nog lang niet af. Nu niet en ook in 2040 niet.

Maxime Verhagen
Voorzitter Bouwend Nederland