Gehele bouwsector bijeen bij lancering Bouwcampus

Artikel delen

Op 13 januari 2016 is de Bouwcampus officieel gelanceerd met ruim 400 genodigden uit de gehele bouwsector. Het thema van dit lanceringsevent was De Volgende Verdieping, net zoals de strategische route die De Bouwcampus voor de komende periode neemt. De Bouwcampus is een ontmoetingsplaats in Delft waar partijen samen innovatieve oplossingen creëren voor vraagstukken op het gebied van leven, wonen en werken. 
 

Eén van de eerste concrete stappen naar De Volgende Verdieping is de Themakaart Bouw, die tijdens de lancering werd overhandigd aan de minister Blok van Wonen & Rijksdienst en minister Schultz van Haegen van Infrastructuur & Milieu. Themakaart Bouw is het resultaat van intensieve denksessies over de belangrijkste technologische innovaties en de maatschappelijke veranderingen die de bouwsector kan verwachten. Vanuit de gezamenlijke denkkracht van meer dan vijftig opdrachtgevers, opdrachtnemers en kennisinstellingen, wijst Themakaart Bouw op de belangrijkste thema’s en de praktische innovaties die hiervoor vereist zijn. Tijdens het officiële lanceringsmoment werd de themakaart overhandigd aan beide ministers. Ook ondertekenden zij, evenals een groot aantal belanghebbenden, de Marktvisie en de Leidende Principes, onder toeziend oog van de hele sector. Dit betekent dat zij het nieuwe samenwerkingsmodel met bijbehorende gedragscodes helpen uitrollen.
 

Over de BouwCampus

Met de lancering heeft de bouwsector een plek waar partijen uit de gehele sector elkaar ontmoeten om vanuit verschillende perspectieven naar de cruciale vraagstukken te kijken. Hier kan de sector een antwoord vinden op en helpen richting geven aan belangrijke veranderingen in de maatschappij, zoals vergrijzing, verstedelijking en verduurzaming. Tevens kent De Bouwcampus twaalf vaste bewoners die allen ondersteunend zijn aan de sector, zoals het Center for People and Buildings, COB, SBRCURnet, Building Changes, Post Academisch Onderwijs (PAO) en het BIM Loket. Alle partijen uit de bouwketen, inclusief de eindgebruiker, zitten aan de tekentafel.
De Bouwcampus is een initiatief van Rijkswaterstaat, Bouwend Nederland, Rijksvastgoedbedrijf Nederland, Gemeente Rotterdam, Gemeente Delft en de TU Delft, namens 3TU. Het wordt gedragen door de overheid, kennisinstituten, studenten, startups en tientallen marktpartijen, zoals de Koninklijke BAM Groep, Besix, TBI Holdings en vele anderen.
 

De Volgende Verdieping

De Bouwcampus heeft de missie om vernieuwing en innovatie in de bouw te versnellen en nieuwe vormen van samenwerking te stimuleren. Het thema De Volgende Verdieping verwoordt de stap die de sector gaat maken door krachten te bundelen en vanuit één breed perspectief vooruit te blikken op de toekomstige uitdagingen en vraagstukken van Nederland.