Innovatiekracht

Artikel delen

Op 13 januari 2016 is de Bouwcampus in Delft officieel geopend. De Bouwcampus is een ontmoetingsplaats waar partijen samen innovatieve oplossingen creëren voor vraagstukken op het gebied van leven, wonen en werken. In feite is deze kraamkamer van ideeën de opvolger van Vernieuwing Bouw, die vijf jaar heeft bestaan. Er zijn in die vijf jaar zeker resultaten geboekt, maar ik heb te weinig gehoord van dit netwerk. Ik vrees dat men teveel in afspraken en initiatieven is blijven hangen. Daardoor zijn breed gedragen innovatieve concepten uitgebleven. 
 

Ing. Frank de Groot, Hoofdredacteur BouwTotaal

De Bouwcampus moet het dus beter gaan doen. Er is een Themakaart Bouw gelanceerd: het resultaat van intensieve denksessies over de belangrijkste technologische innovaties en de maatschappelijke veranderingen die de bouwsector kan verwachten. Vanuit de gezamenlijke denkkracht van meer dan vijftig opdrachtgevers, opdrachtnemers en kennisinstellingen, wijst Themakaart Bouw op de belangrijkste thema’s en de praktische innovaties die hiervoor vereist zijn.  Maar ja, dat moet dus wel vertaald worden naar de hedendaagse praktijk, die nog steeds geregeerd wordt door prijsvechten en kleine marges. Wat dat betreft is de bouw een zware tanker. Die kun je alleen met zware zijdelingse druk van de geplande koers laten afwijken. Hier en daar een druk van de vinger verandert niets aan de richting.
Toch zie ik wel hoopvolle ontwikkelingen die de slagkracht van de bouw gaan verhogen, zoals industrieel bouwen met tot op het kleinste detail uitgewerkte prefab concepten. Ook krijgt BIM een steeds grotere rol binnen het bouwproces. Verder neemt de ketensamenwerking toe, waardoor de schuttingen eindelijk eens gesloopt worden en heilige huisjes in de prullenbak verdwijnen. Transparantie en samenwerking in de bouw zijn de sleutels tot succes. Nou maar hopen dat de Bouwcampus de juiste sleutels in huis heeft.

Ing. Frank de Groot
Hoofdredacteur BouwTotaal