Klinknagels als eerst genormaliseerd in Nederland

Artikel delen

In 1916 is NEN, destijds de Hoofdcommissie voor Normalisatie in Nederland, opgericht door het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIvI) en de Maatschappij van Nijverheid (MvN). De allereerste Nederlandse norm verscheen in 1917. Het gaat om ‘Standaardvormen van de Nederlandsche Nijverheid. N1 Klinknagels’. 

De oude norm bevatte:
•    type klinknagels;
•    berekende steellengte voor de nagels;
•    gewichtsbepaling voor klinknagels;
•    materiaaleischen bij beproeving.

Destijds kwam de vraag om normen vooral van ingenieurs of industrie en handel in de vorm van leden van respectievelijk het KIvI en de MvN. Zij maakten de wens kenbaar naar meer eenheid te streven in vorm en afmetingen van verschillende constructiedelen en van voorwerpen die in de techniek veel worden gebruikt en voor de Nederlandse nijverheid van belang zijn.

Oprichting

Wat volgt is een bijeenkomst in januari 1916 in de raadzaal van Paviljoen Welgelegen te Haarlem waarin de ‘Hoofdcommissie voor de Normalisatie van Nederland’ wordt opgericht. Het was de tweede nationale normalisatie-instelling in de wereld. De allereerste, het Engelse instituut BSI, werd in 1901 opgericht. Van 1916 tot 1922 was Ernst Hijmans de eerste directeur van het Centraal Normalisatie Bureau. Andere bestuursleden van NEN waren onder andere Jan Goudriaan, die Hijmans opvolgde, de ingenieur en oud-PTT-directeur J.D.H van der Toorn, en Lambertus Hendrik de Langen vanaf 1966.

#NEN100jr

In het kader van het 100-jarig bestaan van NEN in 2016 plaatst NEN wekelijks nieuwsberichten over oude, interessante, verrassende normen. Wilt u meer weten over deze mijlpaal? Neem dan een kijkje op www.nen.nl/100jaar.