Prefab wint terrein

Artikel delen

In de bouw is er groeiende behoefte aan hogere kwaliteit en lagere kosten. De bouw moet hierdoor steeds flexibeler, efficiënter en goedkoper verlopen. Door te standaardiseren kan er goedkoper worden gebouwd, maar dit leidt tot nieuwe uitdagingen. Bijvoorbeeld in de samenwerking tussen de aannemer en zijn toeleveranciers. Door innovaties in het product (prefab), en het proces (Quick Response Manufacturing, QRM) te combineren is veel te winnen: kortere doorlooptijden, sterk gereduceerde faalkosten en een hogere kwaliteit van het eindproduct. Dit concludeert ABN AMRO in het rapport ‘Industrialisering in de bouw, Van nut naar noodzaak’, dat in december 2015 is gepubliceerd.
 

Een belangrijke en bekende productinnovatie in de bouw is prefab. Naast de productie van prefab-bouwdelen bij fabrikanten, worden veel prefab-delen in de eigen productiefaciliteit van uitvoerende bouwpartijen gemaakt. De keuze voor prefab wordt beïnvloed door onder meer het projecttype, de projectomvang en de aanwezige kennis van prefab. De belangrijkste voordelen van prefab zijn de hoge kwaliteit en verkorting van de bouwtijd. Prefab maakt het daarnaast mogelijk om meer voordeel te halen uit schaalvergroting door samenwerking binnen de keten. Dit zal de kostenefficiency zal vergroten. De toekomst van prefab bouwen ziet er volgens ABN AMRO gunstig uit. Zij verwacht dat deze bouwmethode in de komende vijf jaar aan terrein wint.

QRM: sneller en slimmer bouwen

ABN AMRO ziet dat QRM ook de bouwbranche kan helpen om sneller en efficiënter te werken. QRM is een werkmethode die is gericht op het verkorten van doorlooptijden. Dit heeft lagere voorraden, kortere levertijden en lagere kosten als resultaat. Een structurele verkorting van doorlooptijden zorgt volgens ABN AMRO voor een veel efficiëntere productie, minder faalkosten en maakt organisaties sneller en slimmer. QRM is bovendien geschikt voor lagere volumes en een hogere variëteit. Dit sluit goed aan bij de bouwsector, waar steeds meer verschuift van assemblage op locatie naar assemblage in een fabriekssetting.
ABN AMRO voorziet verdergaande industrialisering van de bouw: zowel op productniveau als op het gebied van werkprocessen. ‘Een voorwaarde voor product- en procesinnovaties is ketenintegratie. Als vanaf het begin van het bouwproces wordt samengewerkt, is de kans groot dat het proces zonder problemen verloopt. Met QRM kan de productietijd worden verkort en is het mogelijk op industriële wijze maatwerk te leveren. Daarnaast kan prefab de bouwtijd aanzienlijk verkorten. Dit maakt het mogelijk goed in te spelen op de veranderende klantvraag’, zegt David Kemps, Sector Banker Industrie van ABN AMRO. ‘Het komt er op aan hierop nu al te anticiperen, door te investeren in het verbeteren van werkprocessen en aansluiting te zoeken bij innovatieve bouwconcepten.’