2016

Artikel delen

Zo, 2015 ligt achter ons en een nieuw jaar is begonnen. Eindelijk weer eens een jaar waarvan, weliswaar schoorvoetend, economische voorspoed wordt verwacht. Het eerste voordeel zit bij uw werknemers in het loonstrookje over januari. Los van een eventuele verhoging van het loon wordt al snel een netto voordeel van enkele ‘tientjes’ verwacht. Op zich niet veel natuurlijk, maar beter iets dan niets. Een mogelijk belangrijker vraag is wat 2016 u gaat brengen? 
 

Natuurlijk kan niemand de toekomst met zekerheid voorspellen, maar een verstandige verwachting is zeker mogelijk. Zie bijvoorbeeld de verwachting van de ING in ‘Ondernemen in 2016’. Over de bouwbranche schrijft de ING dat voor 2016 een 4%-groei van de bouwproductie wordt verwacht. Mooi, die opsteker is alvast binnen. Maar deze verwachting is vooral gebaseerd op de woningbouw. Dat is ook in 2016 de groeimotor van de bouw. Voor de utiliteitsbouw en voor de infra is het herstel nog beperkt. De ING wijst er bijvoorbeeld op dat investeringen in bedrijfsgebouwen ‘laat-cyclisch’ zijn. Anders gezegd: de bedrijven zitten na de crisis nog steeds ruim in hun jas. Uitbreiden of vervangen heeft geen prioriteit. Een duidelijke en verstandige toekomstverwachting lijkt mij. 
En wat mag u in 2016 nog meer verwachten? Veranderende (al dan niet fiscale) regels bijvoorbeeld weer? Jazeker. Denk bijvoorbeeld aan het verdwijnen van de veel gebruikte ‘VAR-verklaring’ en het in plaats daarvan opkomen van door de belastingdienst (vooraf) goedgekeurde ‘modelovereenkomsten’. Uiteraard moet u hiermee rekening houden als u met ‘niet-werknemers’ werkt. 
Ook worden in 2016 wéér nieuwe regels rond uw pensioen in eigen beheer verwacht. Ach ja, nieuwe pensioenregels. Op zich is dit al zo voorspelbaar dat het noemen ervan normaal gesproken vrijwel overbodig is. Maar nu ligt dat (vanwege de grootte van de verwachte verandering) toch anders. Het einde van het pensioen in eigen beheer zoals we dat nu kennen (en ondertussen veelal zijn gaan verfoeien) is immers in zicht. Staatssecretaris Wiebes denkt zelfs na over het toestaan van een min of meer fiscaal vriendelijke afkoop van uw pensioenaanspraak. Een zeer opmerkelijk plan. Een plan ook dat door veel DGA’s, bijvoorbeeld degenen met een hoog opgelopen schuld aan hun BV, zal worden toegejuicht. Eindelijk kunnen ze dan schoon schip maken. Al met al gaat 2016 u kansen beiden. Voor zover deze voortkomen uit nieuwe regels, breng ik u daarvan ook dit jaar weer met veel plezier op de hoogte.      

Mr Frank Kerkhof FB
Alfa Accountants en Adviseurs te Bennekom
Fkerkhof@alfa.nl