Dwingend verwezen nationale NEN-normen zijn in te zien

Artikel delen

De dwingend verwezen nationale NEN-normen zijn vanaf heden via NEN Connect in te zien. Het betreft vooral milieunormen, een klein aantal bouwnormen en ‘veiligheidsnormen’.
 

Het Kabinet heeft aan de Tweede Kamer kenbaar gemaakt dat nationale normen (NEN-normen) waarnaar dwingend wordt verwezen in wet- en regelgeving vrij beschikbaar moeten worden gesteld. Dit houdt in dat de normgebruiker niet voor de norm hoeft te betalen om deze te kunnen inzien. De ministeries betalen hiervoor jaarlijks een bedrag aan NEN, want het auteursrecht op de normen blijft bij NEN. Deze afspraak geldt in ieder geval voor de komende vijf jaar. De dwingend verwezen normen worden per 1 januari 2016 online via NEN Connect vrij beschikbaar gesteld. Heeft u nog geen NEN Connect account, dan kunt u deze gratis aanmaken door u te registeren. Heeft u wél al een NEN Connect account, dan kunt u direct de vrij beschikbare normdocumenten inzien.

Wat is dwingend verwezen?

Als we spreken over dwingend verwezen normen, zijn er twee varianten:

  • Variant 1: In de wet wordt dwingend verwezen naar een norm. De wetgever wilt dat deze norm wordt toegepast. U bent dus verplicht aan de norm te voldoen.
  • Variant 2: We spreken ook over een dwingende verwijzing als de wet naar een norm verwijst, maar u wel een andere oplossing mag toepassen zolang deze maar ten minste gelijkwaardig is aan de norm. Om dit te kunnen beoordelen moet de norm ingezien kunnen worden.