Energiezuiniger maken van woningen vergt schimmel- en vochtinspectie

Artikel delen

Er wordt veel geïnvesteerd in het energiezuiniger maken van woningen. Het gaat in het algemeen over voor- en naoorlogse woning projecten met on-geïsoleerde constructies en houten vloeren. Voordat men hiermee kan aanvangen, is het belangrijk om vast te stellen of er geen aantasting door insecten en zwam of vochtproblemen in de woning aanwezig zijn.  

De renovatie van woningen draait op volle toeren. Daken, spouwmuren en kruipruimtes worden geïsoleerd, glas en installatie worden vervangen. Hierbij worden alle gevels en daken van tevoren beoordeeld door diverse deskundigen met daaruit voortvloeiend een passend advies voor het isoleren van de constructie. Maar al te vaak is er (te laat) aandacht voor vochtproblemen en/of de aanwezigheid van schimmels en zwam die de constructie hebben aangetast. Daardoor kan een flinke kostenoverschrijding ontstaat in de begroting. En de organisatie van de beoogde energiemaatregelen moet worden aangepast. Door op voorhand onderzoek te doen naar dergelijke vraagstukken van vocht en schimmels, kunnen probleemoplossingen worden ingepast in het renovatieplan. Daardoor zijn de kosten beheersbaar – achteraf ingrijpen is meestal de duurste oplossing en bovendien is het eindresultaat altijd beter.

Let ook op kruipruimtes bij asbestinventarisatie van woningen; vaak een ondergeschoven kindje. Tijdens de renovatie blijkt in veel gevallen toch asbest aanwezig te zijn onder de begane grondvloeren. Hierdoor ontstaat veel onrust bij bewoners, mede door de forse financiële gevolgen. Daarom verdient het aanbeveling om de kruipruimte mee te nemen in het asbestonderzoek.

Van Lierop heeft veel ervaring op genoemde gebieden en kan bijvoorbeeld onderzoek op zwamaantasting en vocht gelijktijdig uitvoeren met het asbestonderzoek. De overlast voor bewoners is dan minimaal en de kosten van onderzoek blijven op deze manier beperkt. Voor informatie en advies kunt u contact opnemen met Van Lierop, telefoon 0172-433514. Of kijk op www.vanlierop.nl.