Essentiële Bouwkundige Controlepunten

Artikel delen

Recent is door Brandveilig Bouwen Nederland i.s.m. Brandweer Nederland en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland – de herziene versie van de Essentiële Bouwkundige Controlepunten uitgebracht. Het document beoogt een bijdrage te leveren aan brandveiliger gebouwen. Dat wordt gedaan door duidelijk te maken welke punten in ieder geval van belang zijn als het gaat om bouwkundige brandveiligheid. Met behulp van deze uitgave kan worden bepaald of uw constructie of gebouw voldoet aan bouwkundige brandveiligheid.

Sinds de eerste editie van ‘Essentiële Bouwkundige Controlepunten’ in 2005 vindt er jaarlijks een update plaats waarin voortschrijdende inzichten en terugkoppeling uit de praktijk en wetgeving zijn verwerkt. De voornaamste vernieuwing in de nieuwste publicatie zit in hoofdstuk 9 over brandwerende doorvoeringen. Dat hoofdstuk is compleet herschreven, terwijl andere hoofdstukken op meerdere punten zijn aangepast aan de actualiteit.

Brandveiliger gebouwen

De ‘Essentiële Bouwkundige Controlepunten’ beoogt een bijdrage te leveren aan brandveiliger gebouwen. Dat wordt gedaan door duidelijk te maken welke punten in ieder geval van belang zijn als het gaat om bouwkundige brandveiligheid. Hierbij wordt ingegaan op de aandachtspunten bij industriële branddeuren, brandschermen, voetgangersdeuren in glas- en vliesgevels, brandwerend glas, brandwerende constructies, platen, blokken en isolatiemateriaal, doorvoeringen en brandvertraging voor hout- en plaatmateriaal. De beschikbare kennis voor bouwkundige brandveiligheid wordt hiermee zoveel mogelijk toegankelijk gemaakt, zodat iedere betrokkene zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken. Bijvoorbeeld door het stellen van vragen, het nalopen van de checklisten of door het vragen stellen aan brandweer, BBN, Bouw en Woningtoezicht of de leden van BBN. Van belang is in ieder geval om continu brandveiligheid te verbeteren en regelmatig (zeker jaarlijks) een gebouw te doorlopen op brandveiligheid.

Quickscan

In de Essentiële Bouwkundige Controlepunten is een QuickScan essentiële bouwkundige controlepunten brandveiligheid opgenomen. In elk gebouw heeft u te maken met brandveiligheid. U houdt hier waarschijnlijk al rekening mee door het gebruik van rookmelders, blusdekens en het vrijhouden van vluchtwegen. Naast deze actieve brandpreventie kunt u zelf ook een bijdrage leveren als het gaat om bouwkundige brandpreventie. Een constructie is bijvoorbeeld alleen daadwerkelijk brandveilig indien deze is uitgevoerd conform voorschriften van de fabrikant. Dat kunt u zelf controleren.