Groen licht voor Sectorplan Steigerbouw

Artikel delen

Om de mobiliteit van vakkrachten in de steigerbouw te verbeteren, hebben werkgevers en werknemers een sectorplan gemaakt. De uitvoering daarvan kost ruim 5,6 miljoen euro. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarvoor een subsidie van 2,8 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het plan kent verschillende maatregelen die als doel hebben nieuwe medewerkers te vinden voor vacatures. Daarnaast is in het plan een maatregel opgenomen gericht op het vinden van een nieuwe werkkring voor met werkloosheid bedreigde werknemers.
 

Sociale partners willen met de uitvoering van dit plan een impuls gegeven aan structurele verbetering van de werking van de arbeidsmarkt in deze sector en het tekort aan vakbekwame medewerkers verminderen. Bij de instroom geldt als uitgangspunt dat de deelnemers worden gekwalificeerd overeenkomstig de scholingseisen die worden gesteld in de Richtlijn Steigers. Daarbij gaat het om 263 nieuwe medewerkers op verschillende functieniveaus.
Het sectorplan is ook bedoeld om de overstap naar een andere werkgever te faciliteren. Deze tweede carrière is noodzakelijk omdat een beroep in de steigerbouw veelal niet tot de pensioenleeftijd kan worden uitgevoerd. Voor deze van-werk-naar-werk trajecten richt de sector het ‘transitiehuis’ in. Na afronding van een geslaagd transitietraject gaat de deelnemer een arbeidsovereenkomst aan met een individueel bedrijf binnen of buiten de sector. De sector heeft als doel 100 deelnemers naar een nieuwe baan te leiden, waarvan 60 buiten de sector.
Het plan is tot stand gekomen dankzij een nauwe samenwerking tussen Vereniging Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB), FNV Bouw, CNV Vakmensen en Opleidingsbedrijf VSB en heeft een looptijd van twee jaar. Het Sectorplan Steigerbouw wordt uitgevoerd door de VSB.