Renovatie maakt galerijen snel weer veilig en fris

Artikel delen

Galerijwoningen zijn nog steeds erg geliefd bij een grote groep bewoners, vooral ouderen. Deze woningen hebben namelijk alle ruimtes op één niveau én er is veelal een lift aanwezig. Oude galerijen willen nog wel eens problemen geven, met name als er een hoge opstap naar de woningen is. Dat was al niet meer het geval bij de galerijwoningen van de Paletflat in Tilburg, maar de galerijophoging was wel aan vervanging toe. Er werd gekozen voor het Dreen®Combiplus systeem van Zoontjens. Dit is niet alleen veilig en fraai, maar zorgde door de snelle montage ook voor minimale overlast voor de bewoners.

De galerijen van de Paletflat in Tilburg zijn zestien jaar geleden voorzien van een ophoogsysteem, dat onlangs aan vervanging toe was.

De Paletflat in Tilburg dateert uit de jaren ‘60 en is eigendom van woningcorporatie WonenBreburg. De 42 meter hoge flat telt twaalf verdiepingen. Koen Keulemans, projectleider planmatig onderhoud bij WonenBreburg: ‘De woningen kregen al eerder de bestemming voor 55-plussers. Halverwege de jaren ‘90 is er aan de woningen groot onderhoud uitgevoerd en rond het jaar 2000 is er op de galerijen een ophoogsysteem aangebracht; het zogenoemde Aslon ophoogsysteem.’
Inmiddels kampen veel oude galerijwoningen met hetzelfde probleem: een te hoge opstap vanaf de galerij naar de woning, soms wel 10 tot 20 centimeter hoog. Vooral voor ouderen vaak een onneembare barrière, soms nog versterkt door de aanwezigheid van een goot aan de woningzijde voor de afvoer van regenwater. Daarin kunnen namelijk de wielen van een rollator gemakkelijk ‘vastlopen’. In de huidige nieuwbouw wordt hier rekening mee gehouden (in het Bouwbesluit). Nu zijn de vereisten een maximaal niveauverschil van 2 cm.
 

Het oude ophoogsysteem wordt compleet verwijderd.

Na het verwijderen van de rubberen tegels en XPS-platen wordt de ondergrond grondig schoongemaakt.

Problemen bestaan ophoogsysteem

Het Aslon systeem dat op de betonnen galerijvloeren was aangebracht, bestond uit een laag XPS-isolatie waarop rubberen matten waren verlijmd. Deze XPS-isolatieplaten dienden vooral om de benodigde hoogte te krijgen. Het totale systeem was circa 14 centimeter dik.
Gaston van der Heijden, accountmanager bij Zoontjens: ‘Het probleem met dit systeem was dat de rubberen tegels steeds meer gingen afgeven en dat de XPS werd ingedrukt en ervoor zorgde dat de ondergrond niet meer vlak was.’
Ook de bewoners gaven deze problemen aan: putten in de afwerklaag door verzakking van de vloer, vuil van de galerij dat mee naar binnen werd gelopen en eigenlijk gewoon vies. Daarop besloot WonenBreburg de galerijen aan te pakken. En hoewel galerijrenovatie vaak onderdeel is van een uitgebreider pakket onderhoudsmaatregelen, was het hier een apart project.

Op de betonnen galerijvloer zijn als eerste de lockplate elementen uitgelegd.

 

De lockplate elementen fixeren de tegels, en de bijbehorende clips koppelen de tegels tegen vandalisme en windbelasting.

 

Eisen en wensen nieuwe ophoging

‘Vanuit de ervaringen van bewoners zoals waterophoping, afgifte van de vloer, gladheid en niet goed schoon te maken, is gezocht naar een goed en duurzaam alternatief’, vertelt Keulemans. ‘Belangrijke eisen en wensen waren dat de waterafvoer moest worden verbeterd ten opzichte van het oude systeem en dat het nieuwe systeem duurzaam moest zijn, dus onder meer makkelijk in onderhoud. Daarnaast moest het aanbrengen van het nieuwe systeem zo min mogelijk overlast geven voor de bewoners én – niet in de laatste plaats – diende het systeem betaalbaar te zijn.’
Omdat een ophoogsysteem een extra belasting is voor de galerijconstructie, is onderzocht of extra belasting mogelijk was. Om de bestaande constructie zo min mogelijk (extra) te belasten, is gekozen voor een lichtgewicht ophoogsysteem.
 

Het plaatsen van de tegels.

 

De tegels hebben een geprofileerde kunststof onderplaat en een polyesterbeton toplaag.

 

Nieuwe galerijophoging

Het gehele project vanaf de voorbereiding tot oplevering lag in handen van Zoontjens. Voor het nieuwe systeem is de bestaande ophoging van de galerijen compleet verwijderd en vervolgens is Dreen®Combiplus in twee kleuren aangebracht. Omdat dit systeem dezelfde hoogte heeft als het verwijderde systeem – namelijk 14 centimeter – hoefde er aan de bestaande balustrades niets gewijzigd te worden. In iets meer dan een maand is de hele flat aangepakt. Er werd gefaseerd van boven naar beneden gewerkt (twee dagen per galerij), zodat de bewoners zo min mogelijk overlast hadden.
‘De bewonerscommissie van de flat heeft meegekeken naar de keuze van het systeem. Op een referentieproject is gekeken naar het product, de uitstraling en zijn de ervaringen van bewoners beluisterd om zo tot een afweging te komen. WonenBreburg heeft vervolgens in goed overleg met de bewoners gekozen voor het systeem van Zoontjens’, aldus Keulemans. ‘Het lichte gewicht, goed schoon te maken, duurzaamheid én betaalbaarheid hebben de doorslag gegeven. Daarbij is het een mooie bijkomstigheid dat er wordt samengewerkt met een lokale partij.’
 

het op maat zagen van de tegels kan eenvoudig op de bouwplaats gebeuren.

 

door het lichte gewicht van het systeem – slechts 40 kg/m2 – is het plaatsen van de tegels ook geen ‘gewichtige’ klus.

 

Het eindresultaat: de galerijen zijn weer veilig en goed beloopbaar, en ogen weer aantrekkelijk.

Combinatie onderplaten en toplaag

Het Dreen®Combiplus-systeem van Zoontjens bestaat uit een combinatie van  geprofileerde kunststof onderplaten met een polyesterbeton toplaag. Daarbij fixeren de lockplate elementen de tegels, en de bijbehorende clips koppelen de tegels tegen vandalisme en windbelasting. Het gestraalde tegeloppervlak zorgt voor een verhoogde slipvastheid. Het systeem weegt slechts 40 kg/m², maar kan een gewicht dragen van 450 kg/m². Daardoor is het systeem geschikt voor vrijwel alle galerijen, balkons en dakterrassen.
Van der Heijden noemt de belangrijkste voordelen van het nieuwe systeem: ‘Uiteindelijk is dit systeem het meest duurzaam omdat het polyesterbeton tevens de afwerklaag is. Daarnaast is de ondergrond altijd bereikbaar en heeft het systeem altijd een droog oppervlak. Bovendien geeft het tijdens het aanbrengen de minste overlast voor de bewoners. In dit project is gekozen voor twee kleuren, namelijk licht en donkergrijs, maar esthetisch kun je kiezen voor nog veel meer kleuren én legpatronen wat leidt tot een mooi eindresultaat.’
De bewoners zijn in ieder geval blij met het nieuw aangebrachte systeem, aldus Keulemans: ‘Zij ervaren de nieuwe vloer als mooi, fris en schoner. Bovendien waren ze erg tevreden over hun betrokkenheid bij de keuze voor de nieuwe afwerking.’

Meer informatie: Zoontjens, Tilburg, (013) 537 93 79, www.zoontjens.nl