VKG zet zich in voor 100% recyclen

Artikel delen

Aanbod van oude kunststof kozijnen stijgt spectaculair

Het aanbod van oude kunststof kozijnen neemt spectaculair toe. Tijd voor actie, vindt de Vereniging Gevelelementenindustrie (VKG). Kunststof kozijnen zijn uitstekend geschikt voor hergebruik en de VKG streeft naar een 100 procent sluitende kringloop. Dat kan alleen met de hulp van woningcorporaties, VvE’s en gemeenten.

Het aanbod van oude kunststof kozijnen neemt spectaculair toe. Ruim zestig jaar geleden verschenen de eerste kunststof kozijnen in het Nederlandse straatbeeld. Meestal ter vervanging van de houten kozijnen uit de naoorlogse wederopbouwwijken. Veel woningen uit de jaren 50, 60 en 70 voldoen niet meer aan de huidige milieueisen en zijn rijp voor renovatie of sloop. Tel daarbij op dat de bouwsector de crises langzaam achter zich laat en het is duidelijk dat de volumes oude kunststof gevelelementen fors gaan stijgen. Tijd voor actie, vindt de VKG.

Naar 100% recycling

Oude kunststof kozijnen zijn uitstekend geschikt voor hergebruik. Al sinds 1994 heeft de VKG met partners in de recyclingindustrie een systeem dat oude kozijnen kostendekkend inzamelt en verwerkt tot nieuwe kozijnen. Veel aannemers en VKG-leden weten de weg naar de VKG-inzamelpunten goed te vinden. Zo’n 75 procent van de oude kozijnen wordt momenteel gerecycled. Met de te verwachten toename van oude kunststof kozijnen in het verschiet, luidt de VKG de noodklok. De VKG streeft naar 100 procent hergebruik van oude kunststof gevelelementen. Dat kan alleen als woningcorporaties, VvE’s en gemeenten meewerken. Bijvoorbeeld door het recyclen van kunststof kozijnen standaard op te nemen in hun aanbestedingen.
 

Levensverwachting van 500 jaar

Oude kunststof kozijnen bevatten hoogwaardige materialen, zoals staal, rubber en PVC. Recycling levert weer een schone PVC-korrel op, die de basis vormt voor een nieuwe generatie kunststof kozijnen. Het is mogelijk om dit proces zonder kwaliteitsverlies ten minste tien keer te herhalen.
Een kunststof kozijn heeft een levensduur van circa vijftig jaar. Dit geeft de PVC in het kozijn een levensverwachting van een slordige 500 jaar.

 

Over de VKG

De VKG is de branchevereniging voor de hele keten van bedrijven die zich bezighouden met toelevering, productie, montage  en recycling van kunststof kozijnen. De leden en hun producten voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Dit geldt ook voor het VKG Recyclesysteem, dat ondersteund wordt door het ministerie van Infrastructuur en Milieu.