Zes aannemers maken keurmerk Beton Bewust tot standaard

Artikel delen

Tijdens het Nieuwjaarsevenement op 21 januari 2016 van MVO Nederland hebben VolkerWessels, BAM, Dura Vermeer, Heijmans, Strukton en TBI getekend om bij voorkeur beton toe te passen met het keurmerk Beton Bewust en keur-merkhouders in een vroeg stadium in de projecten te betrekken.
 

‘De stap van deze aannemers geeft een enorme impuls aan het keurmerk Beton Bewust. Wij zijn blij dat marktpartijen hier hun verantwoordelijkheid nemen’, aldus directeur Willem Lageweg van MVO Nederland. ‘Dit is een belangrijke stap in het mainstream maken van duurzaam beton.’ Hierbij gaat het niet alleen om CO2-reductie, maar ook om de productie en toepassing van beton in de breedte te verbeteren en verduurzamen.
Hans Berkien, kwaliteit-, arbo- en milieumanager bij Van Hattum en Blankevoort, onderdeel van VolkerWessels, noemt de ondertekening een vanzelfsprekende volgende stap: ‘Wij passen CO2-reductie en verduurzaming toe in onze bedrijfsvoering en willen eenzelfde hoog ambitieniveau vragen van toeleveranciers. Het Beton Bewust keurmerk is belangrijk om de duurzaamheids-component van beton(mortel) beter inzichtelijk en meetbaar te maken.’ De partijen gaan minimaal twee keer per jaar aan tafel om de voortgang te bespreken en te bepalen hoe de openbare rapportages gedaan worden.

VOBN

‘Deze aannemers geven bij aanbestedingen en beoordeling van aanbiedingen voorrang aan ketenpartners die de hoge duurzame ambities delen’, vertelt Ron Peters, directeur van de Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland (VOBN) over de ondertekening. VOBN is actief deelnemer aan het MVO Netwerk Beton van MVO Nederland. ‘Eén van de afspraken binnen dit document is om betonleveranciers te verplichten om duidelijkheid te geven over de hoeveelheid secundaire grondstoffen en berekende hoeveelheid CO2 per geleverde hoeveelheid beton.’ Het beperkt zich niet alleen tot de aannemers, maar de gehele keten wordt betrokken. De wens voor de toekomst is om het aantal keurmerkhouders uit te breiden en verdergaand te harmoniseren met het internationale keurmerk CSC.