Aanbod oude kunststof kozijnen stijgt spectaculair

Artikel delen

Het aanbod van oude kunststof kozijnen neemt spectaculair toe. Tijd voor actie, vindt de Vereniging Gevelelementenindustrie (VKG). Kunststof kozijnen zijn uitstekend geschikt voor hergebruik. Momenteel wordt 75 procent van de oude gevelelementen gerecycled. De VKG roept alle partijen in de markt op om daar 100 procent van te maken.
 

Het aanbod van oude kunststof kozijnen neemt spectaculair toe. Ruim zestig jaar geleden verschenen de eerste kunststof kozijnen in het Nederlandse straatbeeld. Meestal ter vervanging van de houten kozijnen uit de naoorlogse wederopbouwwijken. Veel woningen uit de jaren ‘50, ‘60 en ‘70 voldoen niet meer aan de huidige milieueisen en zijn rijp voor renovatie of sloop. Tel daarbij op dat de bouwsector de crisis langzaam achter zich laat en het is duidelijk dat de volumes oude kunststof gevelelementen fors gaan stijgen.

Naar 100% recycling

Oude kunststof kozijnen zijn uitstekend geschikt voor hergebruik. Al sinds 1994 heeft de VKG met partners in de recyclingindustrie een systeem dat oude kozijnen kostendekkend inzamelt en verwerkt tot nieuwe kozijnen. Veel aannemers en VKG-leden weten de weg naar de VKG-inzamelpunten goed te vinden. Zo’n 75 procent van de oude kozijnen wordt momenteel gerecycled. Met de te verwachten toename van oude kunststof kozijnen in het verschiet, luidt de VKG de noodklok. De VKG streeft naar 100 procent hergebruik van oude kunststof gevelelementen. Dat kan als alle partijen in de sector een punt maken van duurzaam renoveren en slopen. Bijvoorbeeld door recycling van kunststof kozijnen standaard op te nemen in aanbestedingen.

Levensverwachting van 500 jaar

Oude kunststof kozijnen bevatten hoogwaardige materialen, zoals staal, rubber en PVC. Recycling levert weer een schone PVC-korrel op, die de basis vormt voor een nieuwe generatie kunststof kozijnen. Het is mogelijk om dit proces zonder kwaliteitsverlies ten minste tien keer te herhalen. Een kunststof kozijn heeft een levensduur van circa vijftig jaar. Dit geeft de PVC in het kozijn een levensverwachting van een slordige 500 jaar.