Begroting is visitekaartje van uw bedrijf

Artikel delen

Laten we ervan uitgaan dat u de calculatie voor u zelf maakt. Dan wilt u een zo nauwkeurig mogelijke calculatie maken. De begroting die u aan de opdrachtgever overhandigt is daar een afgeleide van. Dat wordt de open begroting genoemd. Vaak zien we dat deze twee hetzelfde zijn. Dat is totaal niet nodig, er mag verschil in zitten. De opdrachtgever hoeft helemaal niet het naadje van de kous niet te weten.

Tekst: Ed de Rechteren van Hemert
Multi Consultants
Edrecht@multiconsultants.nl

 

De meeste opdrachtgevers willen weten of alles meegenomen is in de begroting. Dit kan voordelen hebben, maar ook nadelen. Opdrachtgevers willen later niet voor verrassingen komen te staan. De totaal bedragen per onderdeel moeten dus al voldoende zijn.
Een juiste begroting maken is het begin van ieder werk. Maar dan moeten wel enkele spelregels worden aangehouden. Want wanneer u de aanneemsom te laag begroot, dan kan dat tot forse verliezen leiden. Andersom kan ook: wanneer u te hoog begroot, dan gaat het werk in de meeste gevallen naar een lagere inschrijver. Kortom: een goede begroting is het visitekaartje van uw bedrijf. Hoe en wat moet er precies in de calculatie worden opgenomen, en wat zijn de afspraken daarover?

Calculatie

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: een calculatie is niet de aanneemsom. De calculatie geeft uzelf inzicht in alle directe kosten van een project of werk. Daarmee wordt ook meteen duidelijk wat er onder indirecte kosten wordt verstaan: alle kosten die uw bedrijf maakt die niet aan een specifiek project of werk zijn op te hangen. De hoogte van de aanneemsom wordt mede bepaald door de marktsituatie. Het maakt namelijk nogal wat uit of u de enige inschrijver bent of dat er meerdere zijn, want dat zet de prijs onder druk.
Bij meerdere inschrijvers is het raadzaam om soms genoegen te nemen met een lage aanneemsom, gewoon omdat u uitgaat van winstmakende vervolgopdrachten of onderhoudsactiviteiten. Op basis van de gemaakte kostencalculatie kunt u globaal al wel inschatten in hoeverre u verliest of wint op zo’n project. Een aanneemsom kan alleen correct worden berekend als u beschikt over voldoende gegevens; tekeningen, beschrijvingen van het werk, een technische omschrijving en een bestek moeten beschikbaar zijn. Zonder deze gegevens is het wel mogelijk om een aanneemsom te berekenen, maar die zal dan een slag in de lucht blijven. Dat kan leiden tot problemen tussen opdrachtgever en aannemer. Zijn de gegevens er wel, dan kunt u de benodigde hoeveelheden, uiteraard zo nauwkeurig mogelijk, bepalen. Ook voor de andere partij moet de calculatie inzichtelijk en begrijpbaar zijn. Om een juiste calculatie te maken is het niet nodig om alle manuren en alle materialen uit te rekenen. U kunt ook volstaan met het bepalen van de prijs van de verschillende elementen van het bouwwerk.
 

Dit project is vrij eenvoudig te begroten.

 

Aanpassen

Als u een correcte begroting hebt gemaakt, gebaseerd op betrouwbare gegevens van materiaalkosten en manuren, en u correct het bestek hebt gevolgd, kan de begroting alleen worden veranderd als de opdrachtgever andere eisen stelt aan de kwaliteit van de gebruikte materialen of onderdelen. Bij elke keuze die u maakt moet u bedenken dat de begroting of offerte die u indient uw visitekaartje is. Wil de klant het goedkoper? Dat kan, maar dit zal altijd van invloed zijn op de kwaliteit van het resultaat. Daar moet u helder in zijn. Niets is zo vreemd als een begroting die ‘zo maar’ met een procent of vijf naar beneden kan worden bijgesteld. De boodschap daarvan is immers: ik heb voorheen geprobeerd u voor 5% een oor aan te naaien. Helaas, andere keer beter; op naar het volgende slachtoffer. Dergelijk gedrag spreekt zich rond en dat is het laatste dat u wilt!
 

In dit project moet men wat meerwerk steken.

 

Hulp bij begroten of calculeren

In de bouwsector zijn weinig boeken of uitgaven die over het begroten of calculeren gaan. Bij Multi Consultants en het NBI (Nederlands Bouwkosten Instituut, leverancier van kosteninformatie sinds 1988) kwam regelmatig de vraag binnen hoe nu te calculeren of te begroten. Op verzoek van de leden zijn daar nu per 1 februari 2016 boekwerken of uitgaven over verschenen.

Slim Calculeren van Kleine werken

Deze uitgave is bedoeld voor het calculeren/begroten van kleine eenmalige werken. Ingegaan wordt op: waarom calculeren we eigenlijk, opbouw van de calculatie, hoeveelheden. De manuren: hoe stel ik die samen? Uurlonen; bepaal ik die zelf of laat ik de omgeving die bepalen? Verder aandacht voor onderaanneming, bouwplaats/uitvoeringskosten, algemene kosten en winst en risico. Hoe controleer ik verder de calculatie; zit ik te hoog of te laag? En: hoe krijg ik het werk?

 

Slim Calculeren voor Calculatoren

Deze uitgave is bedoeld voor het calculeren/begroten voor calculatoren bij aannemers en overige bouwers van grotere werken. Ingegaan wordt op: calculeren, de calculatie, waar gaat het mis, gouden regels, manuren, uurlonen, indirecte kosten, coderingen, begroting, offerte, offerte vuistregels, meer- en minderwerk en de calculatiegegevens.

Slim Begroten voor Architecten

Deze uitgave is bedoeld voor het begroten van bouwwerken in de beginfase van het project en het controleren van aannemersbegroting. Ingegaan wordt op type begrotingen, werken met prijzen per m2 bvo, prijzen per m3 inhoud, elementbegroting, coderingen, de begroting, meer- en minderwerk en indexcijfers.

De boekenwerken/uitgaven zijn in PDF vorm bij Multi Consultants, marktprijs@multiconsultants.nl verkrijgbaar.