CUR-Ontwerptool ‘Groen beton’ helpt bij terugdringen CO2-uitstoot

Artikel delen

De web based CUR-Ontwerptool ‘Groen beton’ van SBRCURnet maakt het mogelijk om zelf via internet het milieuprofiel bij het ontwerpen van mengselsamenstellingen en de verwerking ervan tot betonmortel en betonproducten te bepalen. De ontwerptool kan daarmee bijdragen aan het terugdringen van de milieubelasting van beton.
 

De cement- en betonsector heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het tot stand komen van deze ontwerptool. De CUR-ontwerptool zelf bevat een handleiding die de gebruiker stap voor stap via diverse schermen begeleidt bij het invullen van de tool met specifieke gegevens, zoals mengselontwerp, transport, (constructief) ontwerp en uitvoering. Factoren die in belangrijke mate bijdragen aan het milieuprofiel worden zo zichtbaar. Vervolgens kunnen alternatieven worden bepaald en doorgerekend. Op die manier kan een milieuprofiel van een specifiek betonmengsel of -product worden geoptimaliseerd.
Wie met deze web based tool een milieuprofiel heeft bepaald, kan vervolgens verschillende resultaten met elkaar vergelijken en automatisch rapporten genereren. Gebruikers kunnen hun resultaten laten valideren door een extern reviewbureau. Deze validatie wordt door opdrachtgevers steeds vaker vereist als onderdeel bij inschrijvingen voor projecten. Indien nodig of gewenst kan de gebruiker de met de CUR-Ontwerptool berekende resultaten, na verificatie, laten opnemen in de Nationale Milieudatabase. Door SBRCURnet wordt een Helpdesk opgezet, die de gebruiker ondersteunt bij inhoudelijke vragen of technische problemen.

Wat kost de tool?
De tool is te bestellen via sbrcurnet.nl/ontwerptoolgroenbeton. De kosten voor aanschaf zijn eenmalig € 450,- excl. BTW voor de tool en € 25,- excl. BTW voor het methodologierapport, dat nodig is om een te reviewen versie van het milieuprofiel te kunnen maken. Bij aankoop van de tool door een bedrijf kunnen maximaal vijf medewerkers hiervan gebruikmaken. Zij ontvangen elk een eigen inlogcode. Bij het aanvragen van een review van een mengselontwerp of nieuw betonproduct wordt door SBRCURnet een opslag van € 250,- excl. BTW in rekening gebracht.