Herstel bouwsector leunt zwaar op woningmarkt

Artikel delen

De bouw beleefde in 2015 een topjaar met een groei van 8,2 procent. Deze groei komt voornamelijk op het conto van de woningbouw. Zo herstelt de woningmarkt snel en stegen de investeringen in woningen met 26,8 procent. Dit pakt vooral positief uit voor de nieuwbouw van woningen. ABN AMRO verwacht dat de woningbouw in 2016 en 2017 opnieuw het snelst zal groeien van alle branches in de bouw.
 

De groei van de woningbouw is dit en volgend jaar wel lager dan in 2015 en daardoor zal ook de groei van de bouwproductie in de komende twee jaar gematigder zijn. Toch voorziet ABN AMRO nog altijd een groei van 4,5 procent in 2016 en 3,5 procent in 2017.
De utiliteitsbouw heeft het moeilijk. Door de hoge leegstand van winkels (9,2 procent) en kantoren (17 procent) is dit niet verrassend. ABN AMRO verwacht dat de leegstand van winkels stijgt, nu veel winkelketens en warenhuizen uit het straatbeeld verdwijnen. Ook de grond-, water- en wegenbouw heeft het moeilijk. De omzet daalde in 2015 met 2,5 procent, met name door overheidsbezuinigingen. ABN AMRO denkt dat de investeringen in de infrastructuur in 2017 weer stijgen, met ongeveer 1,2 procent per jaar. Dit komt vooral ten goede van de wegenaanleg, waar de investeringen tussen 2017 en 2020 met ruim 56 procent stijgen. De investeringen in de spoorwegen dalen juist met 27 procent en ook in de vaarwegen wordt minder geïnvesteerd.

Bouw heeft breder draagvlak voor groei nodig
Verschillende branches profiteren van het herstel in de bouw en dan vooral van de aantrekkende woningbouw. Zo liet de renovatie van woningen in 2015 een grote sprong zien, waarmee de hout- en bouwmaterialenindustrie en groothandel hun voordeel doen. Ook de installateurs en de architecten blijven in 2016 en 2017 profiteren van het herstel in de woningbouw. ABN AMRO benadrukt wel dat het herstel in de bouw te sterk leunt op de woningbouw en op termijn een breder draagvlak voor groei noodzakelijk is.