Kwaliteitsborging biedt kansen

Artikel delen

Deelnemers van BouwGarant staan positief tegenover aantoonbare kwaliteitsborging. Dit blijkt uit de resultaten van een onderzoek dat onlangs is verricht onder de deelnemers van BouwGarant.
 

Ruim 90% van de respondenten geeft aan het een goede zaak te vinden als BouwGarant diensten op het gebied van kwaliteitsborging gaat aanbieden. Deelnemers merken een toenemende vraag naar zekerheid en zien kwaliteitsborging bovendien als een mogelijkheid om zich te onderscheiden.  Kanttekening is wel dat het geen bureaucratisch gebeuren met een duur prijskaartje moet worden.
‘De uitkomst van de enquête is goed nieuws. Wij merken dat veel deelnemers steeds actiever bezig zijn met klantgericht werken en kwaliteitsbewust bouwen. Het past ook in het beleid dat tot uiting komt in het wetsvoorstel kwaliteitsborging. Maar los van wat er in ‘Den Haag’ wordt besloten, gaat BouwGarant sowieso diensten op dit gebied aanbieden. De consument vraagt erom en voor bouwbedrijven betekent dit extra toegevoegde waarde’, aldus Rob de Groot, directeur van BouwGarant.

Onafhankelijke partij

Uit de resultaten van het onderzoekt blijkt eveneens dat de deelnemers pleiten voor een onafhankelijke partij die belast is met de kwaliteitsborging. Belangrijk richting de opdrachtgever maar ook om elke schijn van belangenverstrengeling tussen BouwGarant en deelnemer te voorkomen. BouwGarant werkt in het kader van kwaliteitsborging nauw samen met PlanGarant. Zij zijn nu al betrokken bij meerdere projecten die worden uitgevoerd door deelnemers van BouwGarant.

Meer informatie? Neem contact op met Rob de Groot, directeur van BouwGarant via 06 10904749 of rob@bouwgarant.nl.