Teamwork centraal bij succesvolle aanpak steigerdiefstal

Artikel delen

Teamwork en snel handelen blijken belangrijke ingrediënten te zijn in de bestrijding van diefstal van steigermateriaal. Dat werd recent bewezen door de arrestatie van drie verdachten in Delft die bezig waren steigermateriaal te ontvreemden. De arrestatie en het voorkomen van een grootscheepse diefstal, is een overwinning van de branche die samen met Hoffmann Bedrijfsrecherche inzet op bestrijding van diefstal van steigermateriaal.

Een succes voor het Project Preventie Diefstal Steigermateriaal: met teamwork en snel handelen is onlangs een grootscheepse steigerdiefstal voorkomen.

Nog enkele uren daarvoor was een partij steigermateriaal te koop aangeboden aan een ondernemer uit de steigerbranche. De verkoper beschreef de door hem aangeboden goederen aan de potentiële koper en stuurde hem enkele foto’s via sociale media. De verkoper bood het steigermateriaal aan voor ongeveer 1/8 van de werkelijke waarde. Er werd snel geschakeld: de te koop aangeboden partij werd herkend als een partij steigermateriaal van circa € 25.000,-. Dit steigermateriaal was eigendom was Post Steigers, een lid van de VSB dat actief deelneemt aan het project ter preventie van steigerdiefstallen. Tim Post van Post Steigers hierover: ‘We hebben hierover direct Hoffmann Bedrijfsrecherche in kennis gesteld. Binnen een uur na de eerste melding over de op handen zijnde diefstal/verkoop had Hoffmann een observatieteam ter plaatse bij de bouwplaats.’
Korte tijd later verscheen een vrachtautocombinatie met daarop een kraan bij de bouwplaats. Hoffmann stelde de politie Delft in kennis en verzocht hen ter plaatse ter aanhouding van de verdachten. De politie reed met het team van Hoffmann de bouwlocatie op. Inmiddels was al een bundel ontvreemd steigermateriaal op de vrachtwagen geplaatst met behulp van de kraan. Ter plaatse bleek dat drie steigermonteurs aanwezig waren die steigermateriaal verzamelden op de bouwplaats. Deze steigermonteurs werden door de politie aangehouden als verdachten van betrokkenheid bij steigerdiefstal, waarna zij overgebracht werden naar het politiebureau te Delft. De chauffeur van de vrachtwagen combinatie bleek te goeder trouw.

Samen sterk

Het Project Preventie Diefstal Steigermateriaal pakt diefstal van steigermateriaal integraal aan. Voor de meldingen wordt gebruik gemaakt van een daarvoor ontwikkeld formulier en het speciaal gelanceerde e-mailadres steigerdiefstal@hoffmannBV.nl. Binnenkort wordt daarnaast een website ontwikkeld waar incidenten centraal kunnen worden gemeld.
Met het project wordt een signaal afgegeven aan daders van steigerdiefstal, waarbij deze zo mogelijk direct worden vervolgd. In het project participeren leden van de sectie steigerbedrijven van de VSB, alsook materieeldiensten van bouwondernemingen. Nog steeds kunnen bedrijven zich aanmelden om deel te nemen aan het project.

Voor meer informatie: www.vsb-online.nl