Werkterrein Adviescommissie brandveiligheid verbreed

Artikel delen

Sinds 1 januari 2016 behandelt de Adviescommissie Brandveiligheid ook adviesaanvragen op het gebied van constructieve veiligheid, bouwfysica en andere bouwtechnische disciplines. Een breder werkterrein vraagt tevens om een nieuwe naam: Adviescommissie Toepassing en Gelijkwaardigheid Bouwvoorschriften (ATGB) en een nieuwe website: atgb.nl.
 

Een advies van de commissie is gericht op het beantwoorden van specifieke adviesvragen over een concrete casus (praktijksituatie). Daarbij draait het altijd om een verschil van inzicht tussen een bevoegd gezag en de aanvrager van een omgevingsvergunning, en/of de gebruiker of eigenaar van het betreffende gebouw.
De adviescommissie toetst de casus in een advies aan de – voor de beantwoording van de adviesvragen relevante – bouwvoorschriften van Bouwbesluit 2012. Is er sprake van een gelijkwaardige oplossing? Dan bekijkt de commissie de mate van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieubelasting die door de wetgever in de bouwregelgeving is beoogd.

Wie kan de commissie inschakelen?

Iedereen die kampt met een verschil van inzicht over de interpretatie van de bouwvoorschriften kan de adviescommissie inschakelen. Via het aanvraagformulier kan – per e-mail – een adviesaanvraag ingediend worden bij de secretaris van de adviescommissie. Hierin wordt het volgende gevraagd:

  • beschrijving van de casus;
  • ten minste één zienswijze van het bevoegd gezag en één zienswijze van de ontwikkelende, ontwerpende, adviserende of anderszins belanghebbende partij;
  • één of meerdere concrete adviesvragen over de kern van het verschil van inzicht.

Meer over de werkwijze en het indienen van adviesaanvragen is te lezen op de ATGB-website. Via de ingang ‘Actueel’ is op de website een overzicht te vinden van eerder uitgebrachte adviezen. Ook toekomstige adviezen zullen hier te zijner tijd worden gepubliceerd.

Nieuwe commissieleden

Per 1 januari 2016 heeft minister Blok tevens vier nieuwe commissieleden benoemd. Dit zijn: ir. Arjan Pleijsier (bouwfysica), ir. Luc Schaap (bouwfysica), ing. Rob Stark (constructieve veiligheid) en prof. Ir. Simon Wijte (constructieve veiligheid). Het secretariaat van de commissie wordt gevoerd door SBRCURnet, kenniscentrum voor de bouw en infra en partner van De Bouwcampus.