In het werk vervaardigde betonnen vibro-combi palen

Artikel delen

Als het vanwege de plaatselijke situatie niet mogelijk is om prefab betonnen heipalen te heien, kan men ook betonnen vibro-combi palen toepassen. In dit artikel komen daarvan de kosten aan de orde.

Tekst: www.casadata.nl
 

Voorafgaand aan het heiwerk zet men met paalpiketten de plaatsen uit, waar men de vibro-combi betonnen palen moet aanbrengen. Een dragline met een hoogfrequent trilblok brengt de dikwandige stalen buis met voetplaat in de grond aan tot het gewenste niveau. Vervolgens brengt men het voorgespannen prefab betonelement aan en stort men met behulp van een betonpomp de ruimte rondom het element vol met beton (grout).
Na het vullen van de buis wordt dit gestorte beton gefibreerd door het geven van slagen tijdens het weer uit de grond trekken van de stalen heibuis. De op deze manier in de grond aangebrachte betonnen palen hebben daardoor meestal een gegolfd oppervlak, waardoor ze goed aansluiten op de omringende grond.
 

Aandachtspunten
In een bebouwde omgeving moet men vooraf controleren of er een risico is dat de belendende bebouwingen schade oplopen, zoals scheurvorming, door de bij het heien ontstane schokken en trillingen. Anders moet men trillingarme technieken toepassen. Doorgaans zijn trillingen en geluid zwaarder dan bij een gewone heipaal.
 

Samenstelling kosten
Bij de kostengegevens is uitgegaan van een gemiddelde dagproductie van een ploeg van twee heiers op een volledige productiedag van acht werkuren. De kosten zijn exclusief uitzetten, bodemonderzoek (sonderingen), het aanvoeren en afvoeren van de heistelling of dragline, afkomende materialen en stortkosten.
De kosten zijn berekend met de uitvoeringstijden voor de werkzaamheden en met de bruto prijzen voor de materialen en producten zonder inkoopkortingen. Het aantal manuren geeft de gemiddelde productietijd weer onder normale omstandigheden.
 

Simpel calculeren, inclusief 39.000 calculaties en begrotingen
Met het handige en praktische calculatieprogramma CasadataCalc maakt u snel en gemakkelijk uw kostenbegrotingen en offertes. Daarbij kunt u met uw eigen calculatiegegevens of projectgegevens werken. Ook beschikt u meteen over 33.400 calculaties en 5.600 begrotingen van casadata.nl, zodat u direct aan de slag kan gaan.
CasadataCalc is volledig nieuw ontwikkeld volgens de nieuwste inzichten en met de meest recente technieken op het gebied van automatisering. CasadataCalc ziet er dan ook uit als Excel en is ook even flexibel en gemakkelijk in gebruik. Zo kunt u in dit programma werken in volgorde van STABU hoofdstukken/paragrafen of van Gebouwelementen, maar u kunt ook een eigen werkvolgorde kiezen, zonder dat u daarbij rekening moet houden met een vaste, dwingende structuur.
Uiteraard kunt u in CasadataCalc voor elke projectcalculatie steeds uw uurlonen, kortingen en toeslagen instellen. Ook het afdrukken is flexibel: u kunt met uw eigen bedrijfslogo in een eigen vormgeving printen en kiezen welke onderdelen van de calculaties u wilt afdrukken. Al voor € 499,- per jaar werkt u met CasadataCalc, inclusief alle kostencalculaties en kostenbegrotingen.
 

In Excel werken met 33.400 prijscalculaties en 5.600 projectbegrotingen
Alle 33.400 gedetailleerde prijscalculaties en 5.600 kostenbegrotingen van projecten staan klaar op casadata.nl om na het inloggen te downloaden in Excel. Met bijbehorende technische informatie over het product, verwerking en uitvoering. Na het downloaden kunt u ze gemakkelijk aanpassen of er een eigen projectbegroting of offerte mee maken.