Vocht en schimmel: meten is weten!

Artikel delen

Slecht geventileerde kelders zijn vaak vochtig en genereren een hoge dampspanning. Dit heeft tot gevolg dat de luchtvochtigheid in de woning zeer hoog kan worden. Als het vocht weer condenseert als het in aanraking komt met temperaturen die lager zijn dan het dauwpunt, ontstaat vochtschade en schimmelgroei.

“Opdrachtgevers kijken mee met de bewijsvoering en door inzichtelijkheid worden projecten op een onderbouwde manier ingericht”
 

Waar ontstaat de schade? Wat is de oorzaak en welke oplossingen kunnen worden aangebracht? Door te beginnen met een meting worden vocht- en schimmelrisico’s in kaart gebracht. Problemen worden inzichtelijk gemaakt, de bouwkwaliteit wordt gegarandeerd en te nemen maatregelen worden in een vroeg stadium geïntroduceerd. Door middel van de vochtmeting met draadloze vocht- en temperatuurvoeler zijn veel aparte metingen en berekeningen niet nodig.

Ook als het gaat om het opsporen van lekkages en isolatieproblemen: meten is weten. Het product gamma van Testo kent uw behoefte en helpt u graag vooruit.

Detecteer constructiefouten

Construtiefouten ontdekken en bouwkwaliteit garanderen kan snel en efficient uitgevoerd worden via infraroodmetingen met een warmtebeeld camera, Mogelijke fouten in de constructie worden in een vroeg stadium geïdentificeerd en bouwkwaliteit wordt gegarandeerd. Koudebruggen kunnen ook zeer snel en eenvoudig gedetecteerd worden. Ook vocht en lekkages worden met behulp van infrarood zichtbaar gemaakt.

Lekke of slecht geplaatste deuren

Als deuren of ramen niet goed gemonteerd zijn kan er in de winter koude lucht nar binnen komen en warme lucht naar buiten vluchten. Dit zorgt voor tocht, warmteverlies en hogere stookkosten. Met een warmtebeeldcamera van Testo is het mogelijk om lekker ramen of onvoldoende isolatie op te sporen.

Voorkomen van vochtschade

Niet iedere vochtige muur wordt veroorzaakt door een lekkage in een waterleiding. Optrekkend vocht of binnendringend water als gevolg van niet correct uitgevoerde regen- of rioolafvoerleidingen zorgen vaak voor vochtige muren. Vochtschade kan ook ontstaan door verstopte leidingen of door onvoldoende doorstroming. De Testo warmtebeeldcamera's vinden de oorzaak van optrekkend vocht of indringend (regen)water nog voordat het tot grote gevolgschade leidt.

Ontdek koudegroei en voorkom schimmelgroei

Koude bruggen zijn energieverspillers. Op zulke plaatsen kan vocht uit de lucht condenseren. Als gevolg hiervan ontwikkelt er schimmel op deze plaatsen en loopt de gezondheid van de bewoners groot risico. Deze schimmelgroei kan worden voorkomen. Met de extern bepaalde omgevingscondities, als ook de gemeten oppervlaktetemperatuur, berekenen de Testo warmtebeeldcamera’s de waarde van de relatieve vochtigheid voor ieder meetpunt. Risico van schimmelgroei wordt op het display weergegeven voordat het werkelijk ontstaat: risicogebieden worden rood gevisualiseerd, ongevaarlijke gebieden groen.

Meer informatie vindt u op de website van Testo.