Voorjaarsschoonmaak

Artikel delen

Het voorjaar is traditioneel de tijd voor de grote schoonmaak en voor de (correct ingevulde) aangifte inkomstenbelasting. De eerste is (in beginsel) vrijwillig. De tweede is verplicht, al lijken sommigen daar anders over te denken. Staatssecretaris Wiebes combineert beide tradities, door zwartspaarders aan te sporen voor 1 juli 2016 schoon schip te maken.
 

Tekst: Mr. Frank Kerkhof RB
Alfa Accountants en Adviseurs te Bennekom
fkerkhof@alfa.nl

Belasting betalen is voor de dommen

Zeker na het bekend worden van de ‘Panama-papers’ wordt gezegd dat belasting betalen voor de dommen is. Aan de andere kant hoor je ook dat belasting betalen juist een voorrecht is. Je hebt dan in ieder geval inkomen ontvangen. Overigens is dat laatste in Nederland maar ten dele waar. Denk maar aan de omstreden Box 3 waar een volledig fictief beleggingsinkomen van 4% wordt belast. Enfin, de waarheid ligt waarschijnlijk in het midden. Een feit is wel dat al zo lang als er belasting wordt geheven, manieren worden gezocht om de heffing te ontwijken of te ontduiken. Het eerste is legaal (ook al is het een schimmige juridische structuur via Panama), het tweede (bijvoorbeeld het niet opgeven van een buitenlandse bankrekening) is illegaal.

Hard optreden

Voor de Nederlandse staat is belastingontduiking uiteraard een doorn in het oog. De Belastingdienst treedt daarom hard op. Ook in Europees verband worden steeds meer maatregelen getroffen. Zo delen de EU-landen sinds 2015 automatisch informatie over inkomsten uit levensverzekeringen, pensioenen en onroerend goed. Vanaf 2017 komt daar het uitwisselen van informatie over dividend en rente bij.  Daarnaast wordt ook buiten die afspraken om informatie uitgewisseld. Zo verstrekte Duitsland onlangs nog een usb-stick aan Nederland met belangrijke informatie over geheime Zwitserse bankrekeningen. Een huiveringwekkend bericht voor de zwartspaarders onder ons.

Strafvermindering

Het wordt dus steeds moeilijker om vermogen of inkomsten verborgen te houden. Toch kunnen zwartspaarders er, uit angst voor de forse correcties en boetes, tegenop zien om openheid van zaken te geven. Juist om te voorkomen dat de belastingontduiker daardoor een gevangene wordt van zijn buitenlandse vermogen is al jaren geleden de ‘inkeerregeling’ ingevoerd. Die regeling houdt kort gezegd in dat de boete wordt verminderd van degene die vrijwillig de Belastingdienst alsnog informeert. Bij melding binnen twee jaar vervalt de boete geheel, bij melding na twee jaar wordt de boete gematigd. De afgelopen jaren hebben veel zwartspaarders van deze regeling gebruik gemaakt.

Regeling wordt aangescherpt

Maar er zijn ongetwijfeld nog zwartspaarders in Nederland die nog niet tot inkeer gekomen zijn. Voor hen is van belang dat de inkeerregeling dit jaar verandert (lees: fors wordt aangescherpt). Per 1 juli 2016 wordt, bij melding na twee jaar, de matiging van de boetes beperkt. Nu geldt nog dat de boete 60% bedraagt van de alsnog verschuldigde belasting. Vanaf 1 juli wordt dat percentage verdubbeld (!) tot 120%. Bij een inkeer binnen twee jaar blijft gelden dat geen boete wordt opgelegd. Iedereen is bij deze dus (wederom) gewaarschuwd.