Vervangen van dakgoten

Artikel delen

Bijna ieder gebouw heeft één of meerdere dakgoten. Deze zijn op een dag aan vervanging toe. Welke nieuwe dakgoot ook gekozen wordt, er zijn altijd voor- en nadelen. Daarom zal men eerst de uitgangspunten moeten vaststellen, voordat de definitieve keuze dakgoot wordt gemaakt.

Tekst: Ed de Rechteren van Hemert
Multi Consultants
Edrecht@multiconsultants.nl

 

 
 

Laatste artikelen van Ed de Rechteren van Hemert

Zoals gemeld in de vorige uitgave van BouwTotaal is op vrijdag 13 mei bouwkostendeskundige Ed de Rechteren van Hemert volkomen onverwacht door een hartstilstand is overleden. Al vanaf de oprichting van BouwTotaal in 2004, leverde Ed op regelmatige basis artikelen over bouwkosten aan voor dit blad. Helaas treft u daarom in deze uitgave de laatste bijdrage van hem aan. We zullen de waardevolle artikelen van Ed node missen.  

 

Bij de keuze van nieuwe dakgoten zijn er verschillende overwegingen: kosten, levensduur (meerjarig onderhoud) en duurzaam bouwen. In dit kostenvoorbeeld gaan we uit een woning met een dakgootlengte van 6,10 meter aan de voorgevel en 6,10 meter aan de achtergevel. De werkhoogte is circa 5,40 meter. De goten zijn normaal bereikbaar met een rolsteiger.

 

Keuze op prijs


 

Titaanzink

Jaarlijks inspecteren op loszittende naden of sterke vervuiling en reinigen door handmatig verwijderen van vaste vervuiling en schoonspuiten. Vervangen van complete goot met ontwikkelde breedte van 400 mm, inclusief gootbeugels en afvoerpijpen, na 20 tot 40 jaar.
 

Titaanzink. Foto: Nelskamp.

 

Verzinkt gecoat staal

Jaarlijks inspecteren op loszittende naden of sterke vervuiling en reinigen door handmatig verwijderen van vaste vervuiling en schoonspuiten. Schilderen met alkydharsverf om de 15 jaar. Vervangen van complete goot met ontwikkelde breedte van 400 mm, gootbeugels en afvoerpijpen, na 35 tot 40 jaar. Kosten inclusief klimtijden.
 

Verzinkt gecoat staal. Foto: Poly-Line.

 

Koper

Jaarlijks inspecteren op loszittende naden of sterke vervuiling en reinigen door handmatig verwijderen van vaste vervuiling en schoonspuiten. Vervangen van complete goot met ontwikkelde breedte van 400 mm, inclusief gootbeugels en afvoerpijpen, na 50 tussen 100 jaar.
 

Koper. Foto: Hegeraat.

 

Kunststof (PVC)

Jaarlijks inspecteren op loszittende naden of sterke vervuiling en reinigen door handmatig verwijderen van vaste vervuiling en schoonspuiten. Vervangen van complete goot met ontwikkelde breedte van 400 mm, inclusief gootbeugels en afvoerpijpen, na 30 tot 40 jaar.
 

PVC.

Vezelversterkt kunststof

Jaarlijks inspecteren op loszittende naden of sterke vervuiling en reinigen door handmatig verwijderen van vaste vervuiling en schoonspuiten. Vervangen van complete goot met ontwikkelde breedte van 400 mm, inclusief gootbeugels en afvoerpijpen, na 30 tot 40 jaar.
 

Vezelversterkt kunststof.

 

Naadloos aluminium

Jaarlijks inspecteren op sterke vervuiling en reinigen door handmatig verwijderen van vaste vervuiling en schoonspuiten. Vervangen van complete goot met ontwikkelde breedte van 400 mm, inclusief gootbeugels en afvoerpijpen, na 50 tot 100 jaar
 

Aluminium. Foto: Alugoot.

Duurzaam bouwen

Bij duurzaam renoveren gaat het primair om het beperken van de negatieve milieu aspecten tijdens de ingreep. Het verbeterproces biedt daarnaast de mogelijkheid om bestaande milieuproblemen, veelal op het gebied van het binnenmilieu, terug te dringen. Bijvoorbeeld:

  • •hinder van verkeers- en burenlawaai;
  • •emissies van schadelijke stoffen uit de kruipruimte;
  • •emissies van schadelijke stoffen uit aanwezige bouwmaterialen;
  • •aanwezigheid van asbest;
  • •hoog energiegebruik voor verwarming;
  • •gebrekkige ventilatie, wat nadelig is voor de kwaliteit van het binnenmilieu;
  • •koudebruggen in constructies die leiden tot bouwschade en schimmelvorming.

Het productieproces van koper en met glasvezel versterkt polyester (GUP) is vervuilend. Zo wordt bij de productie van polyester een aantal voor de gezondheid schadelijke stoffen uitgestoten en is er veel energie nodig voor de productie van koper. Koper is echter zeer duurzaam, wat zeker in de zwaarbelaste toepassing als goten een groot voordeel is.

Een constructie waarmee een hoge duurzaamheid verkregen kan worden is een getimmerde goot van naaldhout en multiplex (NT), afgedekt met een laag duurzaam materiaal. Gezien de geringe hoeveelheid van dit relatief schadelijke bekledingsmateriaal krijgt een dergelijke constructie de voorkeur boven de alternatieven. Dit op voorwaarde dat geen materiaal wordt gebruikt dat onder de categorie vermijden staat bij ‘Gootbekleding’.

Zowel bij de productie van PVC als bij de verwerking van PVC-afval zijn de milieuproblemen groter dan bij die van koper en polyester. Zink wordt aangetast door zure regen. De zinkdeeltjes spoelen uit en vervuilen het oppervlaktewater. Zink is daarnaast een schaars metaal, waarbij uitputting van de bronnen binnen enkele tientallen jaren verwacht wordt.

De beklede goot is aanzienlijk duurder dan een polyester of PVCgoot. De polyester goot wordt daarom als basiskeuze aangemerkt.

Gootloos bouwen

Het is mogelijk het gebruik van een goot te vermijden, wat in beginsel de eerste voorkeur krijgt. Dat kan bijvoorbeeld door het toepassen van een begroend dak, liefst gecombineerd met een ruim dakoverstek. Het aanbrengen van grindputstroken onder het dakoverstek is wenselijk. Het dakoverstek heeft tevens een gunstig effect op de belasting van het geveltimmerwerk.

 

Voorkeur dakgoot

1. Getimmerde goot
2. Koperen goot
3. Polyester goot
4. PVC/Zink

Voorkeur gootbekleding

1. EPM
2. –
3. Bitumen
4. PVC / Zink / Lood

 Voorkeur hemelwater afvoer

1. PE/PPC
2. Koper
3. Staal PVA
4. PVC
 
 

Verhouding bouwkosten nieuwbouw en bestaande bouw

De laatste jaren schommelen de prijzen van woningen nogal. Nu is er weer een  flinke waardestijging. Deze stijging zal de komende jaren alleen maar toenemen, gezien de groeiende woningnood en hoge vraag. De balans tussen de waarde van bestaande woningen en de bouwkosten van nieuwe woningen is totaal scheef getrokken.  
 

Foto: Robert de Jong.

In het verleden was er een evenwicht tussen de waarde van bestaande woningen en de bouwkosten van nieuwe woningen. Er was een redelijke verhouding. Zolang de economie en de rentepercentage zo blijven is er niets aan de hand. Vaak is verbouwen van de bestaande woning een goedkopere oplossing dan een andere bestaande woning kopen. Nieuwbouw lijkt dan een redelijk alternatief. Het probleem is dan, dat er vaak geen grond beschikbaar is of men koopt een woning in een nieuwbouwplan, waarvan de prijzen in het algemeen ook pittig zijn.

 Conclusies

  • Was de waarde van woning in 1995 € 100.000,-, dan is de waarde in 2016  € 224.087,-.
  •  Waren de bouwkosten van een woning in 1995 € 75.000,-,  dan zijn de bouwkosten in 2016  €  96.750,-,
  •  Een bestaande woning is veel meer in waarde gestegen, dan de bouwkosten: ruim 57 %.