Aardbevingbestendige vlakke lichtkoepels

Artikel delen

De Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) krijgt acht vlakke lichtkoepels van Vlakkelichtkoepel.nl. De lichtkoepels zijn onderworpen aan een test bij de Technische Universiteit (TU) Delft, waarbij trillingen van aardbevingen worden nagebootst. Hieruit blijkt dat geen beschadiging of vervorming plaatsvindt bij de lichtkoepel bij een simulatie van een aardbeving van maximaal 7,8 op de schaal van Richter.  
 

Door de toepassing van de lichtkoepels is de CSA beschermd tegen bevingen, die als gevolg van gaswinning regelmatig optreden in de regio. ‘Dit was een harde eis van de opdrachtgever’, weet Rolf Bakker, projectleider van Adviesburo Van der Plas uit Groningen. ‘Dit was voor ons pionieren. De Nederlandse Praktijk Richtlijn aardbevingbestendig bouwen (NPR 9998) biedt weliswaar houvast in dit project, maar op constructief vlak was dit onontgonnen terrein. We hebben Vlakkelichtkoepel.nl benaderd met de vraag of hun producten bestand zijn tegen een aardbeving. Dit heeft de fabrikant op eigen initiatief onderzocht bij de TU Delft. De positieve uitslag gaf ons het vertrouwen om met deze partij verder in zee te gaan.’

Bij de TU Delft is een vlakke lichtkoepel drie tot vier minuten blootgesteld aan verschillende aardbevingsfrequenties: 2,5 op de schaal van Richter (vergelijkbaar met aardbeving in Appingedam, 2009), 6,7 op de schaal van Richter (aardbeving Griekenland, 2008) en 7,8 op de schaal van Richter (aardbeving India, 2008). De trillingen bleken geen impact te hebben op de vlakke lichtkoepel.  

De vlakke lichtkoepels zijn prefab aangeleverd. Vanwege hygiënische aspecten is zonwering aan de binnenzijde toegepast. De lichtkoepels zijn verder voorzien van HR++ veiligheidsglas dat reeds in de productie is verlijmd in de opstand. De toegepaste ruiten hebben een lage u-waarde van 1.0 W/m2K, een lage  zonnewarmtetoetreding (ZTA 38 procent) en een hoge lichtdoorlaat (LTA 72 procent). Tenslotte hebben de lichtkoepels een zeer hoge luchtlekdichtheid: hierdoor blijft de luchtdruk constant, een vereiste in ziekenhuisomgevingen.  

Vlakkelichtkoepel.nl, www.vlakkelichtkoepel.nl