Eerste huis van 100% gerecyclede materialen

Artikel delen

Het RUM (Re Use Materials) House in Heerlen (Limburg) wordt het eerste energieneutrale woonhuis in Nederland dat compleet wordt gebouwd met hergebruikte materialen en grondstoffen. Studio Erol wil laten zien dat het huidige bouwproces omgekeerd kan worden als je anders omgaat met materialen en wanneer je innovaties (mede) het proces laat sturen. Niet van cradle-to-grave of cradle-to-cradle, maar 100% circulair.
 

Om de kennis breed te delen wordt het RUM House open source (vrije toegang tot bronmaterialen) gebouwd. Kennisdeling vindt onder andere plaats in samenwerking met Zuyd Hogeschool. Vervolgens zal het RUM House tien jaar lang als woonhuis fungeren. Na deze periode komen de materialen weer vrij en kan de woning gedemonteerd worden in herbruikbare materialen en elementen. Binnenkort start Studio Erol een crowdfundingcampagne om een deel van de benodigde gelden te werven en worden de eerste studies uitgevoerd. Ook worden de juiste partners gezocht.

Voorbeeld voor circulaire economie

Het RUM House is onderdeel van het Urban Mining project. Dat is een experimentenlocatie waar diverse organisaties samenwerken volgens de principes van de circulaire economie: sloopafval hoogwaardig hergebruiken en recyclen, waarmee arbeidsplaatsen worden gecreëerd voor werkzoekende uitkeringsgerechtigden. Dankzij de medewerking van de gemeente Heerlen en het onafhankelijke karakter van het project, kan het RUM House op korte termijn worden gerealiseerd.
Bij architect Erol Oztan heerste de vraag: ‘Bouwen we voor de eeuwigheid? Of hoeft een huis in deze maatschappij bijvoorbeeld maar tien jaar mee te gaan, zonder te kort te doen aan het woongenot? Laten we eens beginnen met het ontwerpen van goede en doordachte woonhuizen met optimaal woongenot, binnen beperkte budgetten.’ Met het RUM House wil hij proefondervindelijk experimenteren en hoopt eind 2016 te kunnen starten.

Open source livestream

Wanneer het project van start gaat, zal de ontwikkeling en bouw van het RUM House dagelijks gelivestreamd worden voor geïnteresseerden. Alle input van de kijkers tijdens dit proces wordt van grote waarde geschat en is nodig om een dergelijk project succesvol te maken.
‘De maatschappij verandert en daarmee ook de rol als architect binnen het bouwproces. Deze moet opnieuw veroverd worden door anders om te gaan met huidige ontwerpkwesties. Want juist architecten hebben de onbegrensde mogelijkheid om aan te zetten tot innovatie. Onder andere door te ontwerpen vanuit beschikbare, herbruikbare materialen. Dat vraagt om andere processen waarin we anders denken en anders doen, op elk niveau. Met het RUM House streef ik naar maatschappelijke verankering van dit nieuwe denken, waarbij ik het gedachtegoed vertaal in ruimtes die innovatief en vooral comfortabel zijn’, aldus Erol Oztan.
 
Meer informatie over het RUM House: www.studioerol.nl/rum-house