Gebundelde kennis dakisolatie

Artikel delen

Met de brochure ‘De stap naar een duurzame woning’ neemt Kingspan Unidek dakisolatie bij renovatie onder de loep. Er is uitgebreide informatie in opgenomen over wetgeving, achtergronden en oplossingen, compleet met uitvoerbare bouwdetails voor drie typen dakrenovatie.  
 

De gebundelde kennis is handig gereedschap voor architecten en bouwers die betrokken zijn bij energiezuinige renovatie. Corporaties hebben er een handig hulpmiddel aan om conform afspraak alle huurwoningen voor 2020 te verbeteren naar minimaal label B.   

De brochure bevat een driestappen-aanpak om het dak duurzaam en energiezuinig te renoveren. De pijlers van het gewenste eindresultaat zijn: een goede start, passende oplossingen en oog voor bouwdetails. De brochure bevat een handige checklist die de kwaliteit van de huidige bouwdelen in kaart brengt. De wettelijke eisen waaraan de woning moet voldoen en het begrip renovatie van de integrale gebouwschil worden verduidelijkt. Detailberekeningen maken inzichtelijk welke besparingen op de lange termijn haalbaar zijn.

Nadat de kwaliteit van de bouwdelen en de gewenste levensduur van de woning zijn vastgesteld, de lange termijn energiebesparingen helder zijn en bepaald is welk type renovatie het volgens het Bouwbesluit betreft, geeft de brochure een bijpassend voorbeeld. Energie besparen kan met een goed geïsoleerde gebouwschil, luchtdicht bouwen en het verminderen van het aantal koudebruggen. De brochure zet de stap naar label B en naar een passief renovatie uiteen, voor drie typen renovaties. Het maximale resultaat wordt behaald met behulp van goede en uitvoerbare bouwdetails. Daarom zijn de belangrijkste renovatiedetails inclusief praktische tips gebundeld in de bijlage achterin de brochure.  

‘De stap naar een duurzame woning’ kan gratis worden gedownload van www.kingspanunidek.nl/dakrenovatie.