Sandwich

Artikel delen

Ik heb het vaker gehad over de sandwich in de bouw. Daar bedoel ik mee dat opdrachtgevers steeds prominenter aangeven wat ze willen en daarbij ook meer regie voeren. Ze gaan onder andere zelf op zoek naar vernieuwend aanbod. En anderzijds dat de industrie zich organiseert door te clusteren. Ze ontwikkelen een gemeenschappelijke propositie, waarbij het niet gaat over het leveren van dingen, maar het oplossen van een probleem bij de klant.
 

Prof. Dr. Ir. Jos Lichtenberg

Het woord sandwich valt daarbij, omdat zonder tegengas het middenveld hier uiteindelijk een spreekwoordelijk dunner belegde boterham aan overhoudt. Onder het middenveld versta ik dan partijen als de handel, aannemers, architecten en ontwikkelaars. Veel van deze partijen vinden nog wel emplooi, maar de boterham is gaandeweg veel dunner geworden en dat proces stopt niet vandaag. De crisisrook die nu langzaam wegtrekt geeft weer wat lucht. Weliswaar minder lucht dan tussen de vorige twee crisissen, maar meer dan tijdens de laatste.
Wie niets doet stevent af op de volgende clash. Dat kan even duren nog. Een energiecrisis of wellicht al een snelle terugslag van de Brexit; wie zal het zeggen? Morgen of overmorgen, maar het komt. En dan sneuvelt weer een percentage bedrijven uit onze mooie bedrijfstak. Wellicht overleeft u het nog een keer, maar als u de afgelopen recessie op uw tandvlees liep – en ik weet dat ik nu erg belerend klink – is die kans klein. En dat terwijl de oplossingen op straat liggen. Ja, innoveren kost altijd een beetje pijn, maar er zijn kansen genoeg om de dans te ontspringen.

Ik noem drie veranderingshaakjes:

  1. De eerste veranderingsrichting is gericht op het realiseren van duurzame, gezonde gebouwen. Daarbij inbegrepen het denken vanuit materiaalschaarste en de circulaire economie. Biedt een product aan dat dit alles in zich heeft.
  2. De tweede is gericht op het herontdekken van de klant en de vastgoedvraag die daaruit voortvloeit (denken in waarde, aanpasbaarheid, toegankelijkheid, veiligheid). Versterk dus uw marketing en daarmee de antennes in de markt.
  3. De derde betreft de efficiëntie van bouwen met minder materiaal, minder handelingen, snellere processen, lagere kosten, lean and mean, kortweg bouwen volgens industriële principes. Bekijk uw proces eens kritisch en vindt het opnieuw uit. Doe dat wellicht samen met afnemers, leveranciers of complementaire collega’s.

Ik heb u vorige keer aangeboden om te helpen, eventueel als start om een keer een bijeenkomst in samenwerking met BouwTotaal te organiseren. Maar u moet zich dan wel melden. Ik ga het niet voordoen. Hoewel: mijn handen jeuken wel af en toe.

Prof. Dr. Ir. Jos Lichtenberg