Pas op voor koudebruggen bij gevelisolatie

Artikel delen

Bij het (na-)isoleren van gevels wordt soms nog te veel gekeken naar enkel de Rd-waarde van isolatiematerialen. Dit terwijl er eisen zijn gebaseerd op de Rc-waarde. Er wordt dan te weinig rekening gehouden met de impact van thermische onderbrekingen. De gerealiseerde Rc-waarde kan dan lager uitvallen dan geëist met het risico niet aan het bestek te voldoen. Of erger, niet aan de eisen uit het Bouwbesluit.
 

Neem bijvoorbeeld een traditioneel gevelisolatiesysteem met een houten regelwerk gevuld met isolatie. De houten balken zijn koudebruggen die tot gevolg kunnen hebben dat een initiële Rd-waarde van bijvoorbeeld 6.5 resulteert in een Rc-waarde van slechts 4.5 (gebaseerd op berekening in Trisco bij een houtaandeel van 15%). Als vuistregel kun je stellen dat de Rd-waarde ca. 45% hoger moet zijn dan de gewenste Rc-waarde. Een ander voorbeeld zijn de systemen met afstand schroeven. In de praktijk blijkt dat hier gemiddeld minimaal 6 schroeven per m2 nodig zijn. Dit betekent dat een Rd van 5,8 nodig is om een Rc van 4,5 te realiseren. Ofwel de Rd-waarde van het isolatiemateriaal moet ca. 30% hoger zijn dan de benodigde Rc-waarde.     
 
“Bij het gevelisolatiesysteem SlimFort communiceert IsoBouw de Rc-waarde. Dit houdt in dat bijvoorbeeld SlimFort 5.0 ook daadwerkelijk de Rc-waarde 5.0 behaalt,” aldus Rob van Keijsteren, projectmanager R&D  bij IsoBouw. SlimFort is een isolatieplaat met geïntegreerde metalen beugels die geen contact maken met de achterconstructie. Met de automatisch uitgelijnde bevestigingsbeugels wordt de isolatie aan de achterconstructie geschroefd en kan tevens de houten of aluminium draagstructuur worden bevestigd. Meestal zijn slechts 2,8 schroeven per m2 nodig. “Met de impact van deze schroeven op de Rc-waarde is al rekening gehouden bij de samenstelling (dikte) van SlimFort. Dit betekent dat de beloofde Rc-waarde met SlimFort ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. En dat is een hele geruststelling voor een aannemer die achteraf niet met faalkosten wil worden geconfronteerd,” besluit Van Keijsteren.

IsoBouw
www.isobouw.nl/SlimFort